Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kaśka K.K : Katarzyna Kmieć-Kwasek
Liczba gatunków: 208Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 60 5051485 2021.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 92 5202315 2021.02.21 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 6154097 2021.10.16 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3 5512521 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 6146219 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 9 6146221 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6146683 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 5118753 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5118740 2021.01.24 mapa
rzadki bielaczek, Mergellus albellus
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 51 5118729 2021.01.24 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6146742 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 10 5051470 2021.01.06 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5044373 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5512500 2021.04.25 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5512449 2021.04.25 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 8 5063582 2021.01.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5118752 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 19 5366801 2021.03.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 34 5140555 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3 5281279 2021.03.13 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3 5512476 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 744 5044386 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5957946 2021.08.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 152 5044384 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5118761 2021.01.24 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 15 5118741 2021.01.24 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5512505 2021.04.25 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus