Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki
Liczba gatunków: 232Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1280 5036213 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5055712 2021.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 255 5055713 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5211834 2021.02.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 500 5028979 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5211811 2021.02.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6143 5035034 2021.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 142 5055716 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 983 5096519 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6015898 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 275 5211682 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 21 5069829 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 780 5035046 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 5035051 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 295 5028984 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 39 5211325 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 64 5035033 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 5096432 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5639580 2021.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 238 5028972 2021.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5639582 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 341 5028970 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 317 5069833 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5361760 2021.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 125 5055721 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 145 5086598 2021.01.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 36 5028986 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6604 5028991 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 16 5028969 2021.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 202 5028985 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5335742 2021.03.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 73 5055747 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5224016 2021.02.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 29 5211492 2021.02.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5211692 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 383 5028977 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5639598 2021.05.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3525 5027654 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 68 5211425 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus