Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki
Liczba gatunków: 238Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1604 5036213 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5055712 2021.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 269 5055713 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 3 5211834 2021.02.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 851 5028979 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5211811 2021.02.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7557 5035034 2021.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 357 5055716 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 984 5096519 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6015898 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2326 5211682 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 262 5069829 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 837 5035046 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 5035051 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 359 5028984 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 42 5211325 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 80 5035033 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 5096432 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5639580 2021.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 258 5028972 2021.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5639582 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 587 5028970 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 343 5069833 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5361760 2021.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 156 5055721 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 184 5086598 2021.01.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 305 5028986 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8691 5028991 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 62 5028969 2021.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 325 5028985 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 4 5335742 2021.03.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 82 5055747 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 12 5224016 2021.02.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 35 5211492 2021.02.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 5211692 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1002 5028977 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 25 6147282 2021.09.30 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5639598 2021.05.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5704 5027654 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 72 5211425 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1861 5134104 2021.01.30 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 5606011 2021.05.09 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5158664 2021.02.06 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1308 5029759 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 2 5701807 2021.05.24 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1966 5534830 2021.04.29 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 18 5632993 2021.05.08 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 6039107 2021.09.09 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 5701803 2021.05.24 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 6010356 2021.08.29 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 85 5099434 2021.01.18 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 538 5029435 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 560 5096639 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 6151637 2021.10.02 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6020598 2021.09.03 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 5986709 2021.08.21 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 69 5210834 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva