Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki
Liczba gatunków: 199Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1117 5036213 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5055712 2021.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 255 5055713 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 2 5211834 2021.02.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 407 5028979 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5211811 2021.02.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6143 5035034 2021.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 142 5055716 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 983 5096519 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 161 5211682 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 18 5069829 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 777 5035046 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 5035051 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 273 5028984 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 39 5211325 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 32 5035033 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5096432 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 4 5639580 2021.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 218 5028972 2021.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 4 5639582 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 278 5028970 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 315 5069833 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 5361760 2021.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 105 5055721 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 77 5086598 2021.01.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 29 5028986 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5906 5028991 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5028969 2021.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 94 5028985 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5335742 2021.03.26 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 62 5055747 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 5224016 2021.02.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 12 5211492 2021.02.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5211692 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 304 5028977 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5639598 2021.05.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2987 5027654 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 59 5211425 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 993 5134104 2021.01.30 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 5606011 2021.05.09 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5158664 2021.02.06 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto