Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Spod Wielkiej Sowy Mały Czes : Tomasz Zarzycki
Liczba gatunków: 122Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 445 5036213 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5055712 2021.01.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 224 5055713 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5211834 2021.02.19 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 252 5028979 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5211811 2021.02.19 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5583 5035034 2021.01.02 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 131 5055716 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 983 5096519 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 161 5211682 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 18 5069829 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 772 5035046 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 27 5035051 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 246 5028984 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 35 5211325 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 22 5035033 2021.01.02 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5096432 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 64 5028972 2021.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 52 5028970 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 311 5069833 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5055721 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5086598 2021.01.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5028986 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5162 5028991 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5028969 2021.01.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 59 5028985 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5055747 2021.01.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5224016 2021.02.26 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5211492 2021.02.21 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5211692 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 5028977 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2211 5027654 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 23 5211425 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 58 5134104 2021.01.30 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5158664 2021.02.06 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 388 5029759 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5099434 2021.01.18 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 115 5029435 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 237 5096639 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax