Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Asio_flammeus team : Adam Olszewski
Liczba gatunków: 184Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1928 5075915 2021.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 31 5083660 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 735 5248859 2021.03.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 112 5248934 2021.03.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 5778618 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 24 5784099 2021.06.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 240 5083658 2021.01.14 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 20 5083657 2021.01.14 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 218 5778616 2021.06.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 97 5642088 2021.05.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 80 5295771 2021.03.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 178 5295770 2021.03.15 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5810950 2021.06.14 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 5460358 2021.04.17 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 154 5329554 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1210 5136980 2021.01.30 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 623 5295769 2021.03.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3814 5031257 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 63 5264223 2021.03.07 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 225 5075855 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 87 5050354 2021.01.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 14 5154018 2021.02.05 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia