Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

P. Strong : Marcin Łaguna
Liczba gatunków: 230Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 276 5055661 2021.01.07 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5083943 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 56 5310061 2021.03.20 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5310064 2021.03.20 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6050401 2021.06.06 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 241 5083823 2021.01.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5205734 2021.01.16 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5311026 2021.03.07 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 303 5107091 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 226 5172679 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 5205691 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 25 5205714 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 541 5083500 2021.01.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 5205725 2021.02.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 47 5084553 2021.01.15 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 5205692 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5596989 2021.05.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 23 5596943 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 5205720 2021.02.11 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3100 5086067 2021.01.15 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 101 5172677 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5310046 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 28 5310048 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 59 5172676 2021.02.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 66 5172675 2021.02.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1916 5030842 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 42 5142858 2021.01.31 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 58 5310045 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5142857 2021.01.31 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5698667 2021.05.18 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5205291 2021.02.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5205269 2021.02.21 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 52 5084550 2021.01.15 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5341255 2021.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 41 5172680 2021.02.11 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5172681 2021.02.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 5596955 2021.05.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 95 5027250 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 23 5205254 2021.02.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 138 5142834 2021.01.31 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5167339 2021.02.10 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 36 5039903 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 6079874 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba