Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Ornitoterapia : Piotr Górski
Liczba gatunków: 212Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1368 5029828 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5289481 2021.03.14 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5228901 2021.02.27 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 578 5177863 2021.02.14 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 77 5257066 2021.03.06 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 295 5257061 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 5029869 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 132 5029826 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5140205 2021.01.31 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 225 5029817 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5155525 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 5801378 2021.06.13 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6049353 2021.09.12 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 101 5070765 2021.01.10 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 115 5029832 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5140206 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 45 5326692 2021.03.24 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 72 5368674 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 38 5235724 2021.02.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 35 5085141 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 375 5029816 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5155506 2021.02.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 244 5106499 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 50 5155509 2021.02.06 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5893732 2021.07.13 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 101 5119753 2021.01.24 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5524730 2021.04.27 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix