Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Michał Kujawa : Michał Kujawa
Liczba gatunków: 132Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 18 5107182 2021.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 13 5082931 2021.01.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 3 5082932 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 352 5208852 2021.02.22 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 55 5162981 2021.02.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 250 5162983 2021.02.07 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1 5163271 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 38 5086779 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 31 5086789 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 14 5107242 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 200 5086782 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 577 5109074 2021.01.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 249 5086773 2021.01.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 82 5108657 2021.01.15 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5108659 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5224083 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 125 5107236 2021.01.05 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5009 5107235 2021.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10016 5086775 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5108689 2021.01.21 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5101304 2021.01.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 74 5086772 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 505 5107172 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5215272 2021.02.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 47 5139867 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5101306 2021.01.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5149489 2021.02.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5108690 2021.01.21 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 2 5129064 2021.01.28 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 8 5101305 2021.01.18 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 10 5086777 2021.01.15 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5107165 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5224088 2021.02.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5224073 2021.02.25 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5162982 2021.02.07 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5107168 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 27 5108688 2021.01.21 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 5212 5086788 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 135 5162976 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus