Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Agrimensor : Radosław Musioł
Liczba gatunków: 182Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5341716 2021.03.27 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 954 5078291 2021.01.13 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 11 5155757 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5456371 2021.04.17 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 62 5078296 2021.01.13 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5078294 2021.01.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 32 5078298 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5078310 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 19 5117836 2021.01.24 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 5078309 2021.01.13 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 118 5078580 2021.01.13 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5196825 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5286736 2021.03.14 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5447629 2021.04.14 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 11 5342101 2021.03.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 147 5078302 2021.01.13 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5356492 2021.03.29 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 88 5078289 2021.01.13 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5154943 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 5356493 2021.03.29 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5196533 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 26 5286741 2021.03.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 10 5286742 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 85 5078290 2021.01.13 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5287318 2021.03.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 200 5078292 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5847959 2021.06.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 13 5106693 2021.01.20 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5195223 2021.02.20 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 50 5887652 2021.07.11 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 27 5078313 2021.01.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5341714 2021.03.27 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana