Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Przyczajony Tygrys Ukryty Smok : ukryci autorzy
Liczba gatunków: 168Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 37 5077165 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5500243 2021.04.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5231215 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 27 5255651 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5315720 2021.03.21 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 309 5236240 2021.02.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 101 5279841 2021.03.13 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2365 5236243 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 243 5044566 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5044567 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 5077167 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5601840 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 39 5250994 2021.03.05 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 44 5255657 2021.03.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 10 5336747 2021.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 18 5044570 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 14 5044568 2021.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 155 5236248 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 5044623 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 5255655 2021.03.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 5255642 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5411786 2021.04.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5849556 2021.06.27 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5077168 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5255660 2021.03.06 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5279833 2021.03.13
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus