Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Stary gawron : Andrzej Chwierut
Liczba gatunków: 205Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 564 5045286 2021.01.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6089041 2021.09.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 18 5045309 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5373730 2021.04.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 5373731 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5121301 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 47 5104700 2021.01.20 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5104690 2021.01.20 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 32 5104678 2021.01.20 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 22 5050902 2021.01.06 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5047793 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5373729 2021.04.01 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 5104899 2021.01.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 99 5105195 2021.01.20 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 10 5104898 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 31 5373879 2021.04.01 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 97 5139486 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 21 5104907 2021.01.20 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 4 5371862 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1641 5034613 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5191837 2021.02.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 202 5034625 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 5062211 2021.01.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5597445 2021.05.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 77 5027326 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 25 5373937 2021.04.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus