Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Maksymilian Bojarowski : Maks Bojarowski
Liczba gatunków: 174Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 153 5073389 2021.01.11 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 40 5073505 2021.01.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 28 5073391 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5074082 2021.01.11 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 65 5073384 2021.01.11 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5074080 2021.01.11 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 303 5073387 2021.01.11 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 10 5073388 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5979105 2021.08.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 16 5073392 2021.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5073398 2021.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5073396 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5597768 2021.05.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5073390 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5590979 2021.05.08 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 41 5073393 2021.01.11 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 5590892 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5073509 2021.01.11 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5073502 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 5590977 2021.05.08 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5073508 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 11 5073397 2021.01.11 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 12 5073395 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5073385 2021.01.11 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5075300 2021.01.11 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5588116 2021.05.08 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus