Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

LMLek : Dariusz Piechota
Liczba gatunków: 236Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1735 5030214 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 14 5257299 2021.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 60 5096237 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 140 5160398 2021.02.07 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5138885 2021.01.31 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5108622 2021.01.21 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 19139 5030365 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1720 5030292 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5273076 2021.03.10 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4105 5030293 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 867 5030210 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 52 5030215 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 655 5030218 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5371242 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5314098 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5063672 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5455964 2021.04.17 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 136 5180406 2021.02.14 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5283141 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 185 5044545 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5455915 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 112 5310240 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 255 5308962 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 203 5063782 2021.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1035 5030346 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5423816 2021.04.11 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 24977 5030216 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 337 5063779 2021.01.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 840 5044487 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 14 5100565 2021.01.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5648045 2021.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 174 5036726 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 133 5063733 2021.01.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 158 5044405 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5375673 2021.04.02 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 146 5330984 2021.03.25 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 11 5448612 2021.04.15 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5030220 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas