Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Artur Staszewski : Artur Staszewski
Liczba gatunków: 213Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1222 5090390 2021.01.16 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 9 6219690 2021.11.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1160 5036872 2021.01.02 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6197042 2021.11.06 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 394 5252236 2021.03.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 7320 5036905 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 54 6202646 2021.11.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 11839 6105529 2021.10.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 41117 5252235 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5256166 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5930062 2021.07.28 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 6046319 2021.09.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 231 5256164 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1034 5036797 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 172 5036799 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1889 5036781 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 19 6164573 2021.10.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5556480 2021.05.02 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5823882 2021.06.19 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 278 5090174 2021.01.16 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18087 5036808 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 42 5252183 2021.03.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 9 5233454 2021.02.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 449 5346292 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 351 5134575 2021.01.30 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 74 5134655 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2782 5036739 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5233485 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 568 5090340 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 28 5771252 2021.06.06 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5233462 2021.02.28 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5854529 2021.06.29 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 104 5090136 2021.01.16 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1955 5090173 2021.01.16 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 5 5866543 2021.07.04 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 48 5094665 2021.01.16 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 95 5240557 2021.02.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 322 5131753 2021.01.29 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5750552 2021.06.03 mapa