Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

CYGNUS : Stanislaw Czyz
Liczba gatunków: 309Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5331613 2021.03.25 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 845 5033297 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 36 5075332 2021.01.11 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 223 5099789 2021.01.18 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5445769 2021.04.14 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 155 5123454 2021.01.25 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 300 5125452 2021.01.27 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 603 5033295 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 6 5267541 2021.03.08 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 7591 5033313 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5327109 2021.03.24 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2202 5033310 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5260990 2021.03.07 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 161 5075343 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 5123797 2021.01.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5051257 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 40 5099775 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 107 5027840 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 34 5051266 2021.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 60 5056237 2021.01.07 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 22 5122647 2021.01.25 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 21 5260211 2021.03.07 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 25 5075334 2021.01.11 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5274652 2021.03.10 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 7 5130379 2021.01.29 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 249 5051262 2021.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 5935584 2021.07.28 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 526 5051261 2021.01.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 30 5075342 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 37 5342286 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5075333 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 20 5056248 2021.01.07 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 3260 5075335 2021.01.11 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5403015 2021.04.07 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 942 5027831 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 527 5075337 2021.01.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 82 5056231 2021.01.07 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 5150771 2021.02.04 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5706968 2021.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 30 5045861 2021.01.04 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5116173 2021.01.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5329890 2021.03.25
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 5124339 2021.01.26 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5327658 2021.03.24 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 59 5051265 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 5207185 2021.02.20 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 13 5319597 2021.03.22 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 71 5139913 2021.01.31 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 25 5099774 2021.01.18 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 83 5099773 2021.01.18 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5640782 2021.05.14 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5145767 2021.02.02 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 109 5045853 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5597852 2021.05.07 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5712345 2021.05.26 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5520557 2021.04.26 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5137381 2021.01.30 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 5 5706967 2021.05.25 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5740266 2021.06.01 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5808426 2021.06.14 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 10 5056228 2021.01.07 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1912 5051258 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 220 5033296 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 15 5480888 2021.04.20 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 8 5572205 2021.05.04 mapa
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5684921 2021.05.21 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 3 5719804 2021.05.28 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 23 5245349 2021.03.03 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
X bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 6004265 2021.08.28 mapa
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 23 5653863 2021.05.16 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 13 5381385 2021.04.03 mapa