Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Babcia Magda : Magdalena Traciłowska
Liczba gatunków: 217Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2504 5032297 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 19 5273998 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5136073 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 88 5160642 2021.02.07 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5136141 2021.01.30 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 10182 5032300 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 13 5085850 2021.01.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 306 5085855 2021.01.15 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5274000 2021.03.10 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2888 5032299 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 599 5032341 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 5065401 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 404 5032328 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5065417 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5486367 2021.04.21 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 210 5085899 2021.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 423 5032337 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 5459238 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 89 5312001 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 175 5336912 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 90 5032327 2021.01.01 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1790 5065402 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5950 5032301 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 369 5085898 2021.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 551 5032436 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5706875 2021.05.24 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 221 5032367 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 96 5103672 2021.01.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus