Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Grupa Dubelta : Maciej Aleksandrowicz
Liczba gatunków: 220Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 214 5044211 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 5267818 2021.03.07 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 94 5136253 2021.01.30 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 5253786 2021.03.05
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5044192 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 52 5044189 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5044191 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5253785 2021.03.05
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5044190 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 20 5034777 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 49 5034785 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5075474 2021.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5075475 2021.01.11 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 30 5395665 2021.04.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5253787 2021.03.05
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5367582 2021.03.31 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 45 5034755 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5929665 2021.07.24 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 167 5034753 2021.01.02 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 5367589 2021.03.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 5258092 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 37 5034751 2021.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 92 5034749 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5031049 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5034739 2021.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 41 5034752 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5072870 2021.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5696249 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5064193 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5136227 2021.01.30 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5323611 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 5089130 2021.01.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5482674 2021.04.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 27 5034789 2021.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 21 5452812 2021.04.16 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 5034837 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 31 5181568 2021.02.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5248064 2021.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5661202 2021.05.16 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5030986 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus