Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Grupa Dubelta : Maciej Aleksandrowicz
Liczba gatunków: 234Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 214 5044211 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 7 5267818 2021.03.07 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 97 5136253 2021.01.30 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 5253786 2021.03.05
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5044192 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 52 5044189 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5044191 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5253785 2021.03.05
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5044190 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 97 6080427 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 31 5034777 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 6297995 2021.12.25 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 49 5034785 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5075474 2021.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 186 5075475 2021.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6208528 2021.11.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 30 5395665 2021.04.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5253787 2021.03.05
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5367582 2021.03.31 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 53 5034755 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5929665 2021.07.24 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 168 5034753 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 6296896 2021.12.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 5367589 2021.03.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 5258092 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 38 5034751 2021.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 93 5034749 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5031049 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 5034739 2021.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 42 5034752 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5072870 2021.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5696249 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5064193 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5136227 2021.01.30 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 5323611 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 5089130 2021.01.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5482674 2021.04.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 28 5034789 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6079461 2021.09.25 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 21 5452812 2021.04.16 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 200 5034837 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 31 5181568 2021.02.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 5248064 2021.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5661202 2021.05.16 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5030986 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5563479 2021.05.03 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 5499531 2021.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5452813 2021.04.16 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 6 5621750 2021.05.10 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5566492 2021.05.03 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5031051 2021.01.01 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 57 5034779 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 12 5044193 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5957322 2021.08.08 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 15 5949938 2021.08.05 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 70 5237783 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 8 5949918 2021.08.05 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 15 5367605 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 387 5215898 2021.02.24 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 6 5551000 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 4 5621575 2021.05.08 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 5975526 2021.08.16 mapa
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 11 5621464 2021.05.10 mapa
X rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 5949929 2021.08.05 mapa
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
X rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 15 5943190 2021.08.02 mapa
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax 80 5257976 2021.03.06 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus
X rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 8 5949911 2021.08.05 mapa
X rzadki biegus mały, Calidris temminckii 4 5550961 2021.05.01 mapa
X rzadki piaskowiec, Calidris alba 3 5949914 2021.08.05 mapa
X dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 107 5621695 2021.05.09 mapa
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima
bardzo rzadki biegus długoskrzydły, Calidris bairdii
X rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5964455 2021.08.11 mapa