Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Loco Tom : Tomasz Kosut
Liczba gatunków: 204Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5338875 2021.03.26 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1465 5033598 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5167452 2021.02.09 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 5033555 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 5 5504181 2021.04.24 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2386 5033558 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1608 5033602 2021.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 65 5033601 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5033596 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 101 5033565 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 5033564 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 172 5102065 2021.01.18 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5149833 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 15 5398080 2021.04.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5149835 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 246 5283526 2021.03.13 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 581 5033562 2021.01.01 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5367178 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 596 5033563 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 5149857 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 69 5338834 2021.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 68 5338831 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 321 5285844 2021.03.14 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 121 5033560 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2730 5033559 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 28 5149839 2021.02.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 229 5033561 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5440463 2021.04.12 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5707959 2021.05.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 40 5132665 2021.01.29 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 40 5102067 2021.01.18 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5033619 2021.01.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 532 5033567 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 78 5338843 2021.03.26 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 247 5069866 2021.01.10 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 52 5166575 2021.02.09 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 679 5166576 2021.02.09 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5519697 2021.04.26 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5166500 2021.02.09 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 175 5060437 2021.01.08 mapa