Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Wredny Szu : Andrzej Szuksztul
Liczba gatunków: 257Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 48 5058003 2021.01.05 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 50 5216136 2021.02.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 47 5091787 2021.01.16 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 6062432 2021.09.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 191 5259888 2021.03.05 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 20 5266326 2021.03.07 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 322 5058110 2021.01.04 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 6184384 2021.10.31 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 60 5086636 2021.01.15 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5216139 2021.02.24 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 45 5086635 2021.01.15 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 4 5385095 2021.04.03 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5057983 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 25 5057982 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 34 5057986 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 56 5058007 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 400 5058109 2021.01.04 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 25 5058103 2021.01.04 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 46 5058042 2021.01.05 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 26 5057985 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 29 5321995 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 261 5086632 2021.01.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 222 5058032 2021.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 5058031 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa 1 5216140 2021.02.24 mapa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5385102 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 5086628 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 6 5058118 2021.01.05 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 636 5058119 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1552 5058030 2021.01.05 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5086627 2021.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 426 5086626 2021.01.15 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 2 5385072 2021.04.03 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5237228 2021.02.28 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5577521 2021.05.05 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5086650 2021.01.15 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5884157 2021.07.10 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5503811 2021.04.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5385128 2021.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 16 5058044 2021.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 15 5057984 2021.01.05 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 20 6249235 2021.11.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5062657 2021.01.08 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5216146 2021.02.24 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5097306 2021.01.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5108400 2021.01.21 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5627963 2021.05.11 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 5609392 2021.05.08 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5609400 2021.05.08 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5784159 2021.06.07 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5639221 2021.05.13 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5609605 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5530135 2021.04.28 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 104 5058033 2021.01.05 mapa