Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Avestom : Tomasz Kulakowski
Liczba gatunków: 247Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 206 5084596 2021.01.15 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 60 5271235 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 116 5174203 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 90 5244686 2021.03.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 618 5093114 2021.01.17 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 886 5244611 2021.03.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5386 5217728 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 503 5221999 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 5 5222932 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 12 5221923 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 14 5224296 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 74 5084676 2021.01.15 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 28 5223802 2021.02.26 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 31 5174204 2021.02.13 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 7 5222928 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 22 5232571 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5281783 2021.03.13 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 146 5223188 2021.02.26 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 586 5137749 2021.01.31 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5221998 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 5362880 2021.03.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 128 5281784 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 18 5156716 2021.02.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 841 5223283 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 587 5062649 2021.01.09 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 69 5156717 2021.02.06 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 32 5288903 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 12 5782472 2021.06.07 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5143380 2021.02.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 60 5056525 2021.01.07 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 1 6020066 2021.09.03 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 3 5338962 2021.03.27
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 23 5137751 2021.01.31 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 5353003 2021.03.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 52 5222016 2021.02.26 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 5507131 2021.04.25 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5451641 2021.04.16 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana
X dość pospolity siniak, Columba oenas 4 5338958 2021.03.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 189 5231394 2021.02.28 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5789100 2021.06.09 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 21 5053467 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 5666383 2021.05.17 mapa