Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Łęgowy Ejber : Marcin Wojtkowiak
Liczba gatunków: 188Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 242 5029893 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1100 5087043 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5167621 2021.02.10 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2078 5029888 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1001 5076277 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1402 5076267 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 239 5029889 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 46 5128618 2021.01.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 77 5029890 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5210849 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5251555 2021.03.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5410728 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 356 5183967 2021.02.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 331 5029891 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5210852 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5411793 2021.04.09 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5217141 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 137 5207986 2021.02.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 434 5207987 2021.02.22 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 726 5076276 2021.01.12 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 101 5166256 2021.02.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 341 5251539 2021.03.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5788674 2021.06.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5313295 2021.03.20 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5641661 2021.05.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5183964 2021.02.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5571439 2021.05.04 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 119 5029887 2021.01.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 116 5027711 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 3 5958566 2021.08.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 87 5167624 2021.02.10 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 6026904 2021.09.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 109 5027707 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 5 5601160 2021.05.09 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5601153 2021.05.09 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5183914 2021.02.15 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5645318 2021.05.14 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 28 5126140 2021.01.27 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1167 5029897 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 419 5062544 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 5410734 2021.04.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 100 6100782 2021.10.02 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2383 5217017 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
X bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 8 5398481 2021.04.04
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 28 5410732 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus