Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Łęgowy Ejber : Marcin Wojtkowiak
Liczba gatunków: 182Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 181 5029893 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1100 5087043 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5167621 2021.02.10 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1346 5029888 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 701 5076277 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1400 5076267 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 232 5029889 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 46 5128618 2021.01.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 63 5029890 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5210849 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5251555 2021.03.05 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5410728 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 256 5183967 2021.02.03 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 231 5029891 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5210852 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5411793 2021.04.09 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5217141 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 137 5207986 2021.02.22 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 434 5207987 2021.02.22 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 585 5076276 2021.01.12 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 101 5166256 2021.02.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 341 5251539 2021.03.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5788674 2021.06.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5313295 2021.03.20 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5641661 2021.05.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus