Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Gdyńskie Raniuszki : Janusz Błaż
Liczba gatunków: 185Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 478 5038429 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 51 5038452 2021.01.02 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6171284 2021.10.27 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 56 5118031 2021.01.24 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5474394 2021.04.18 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1165 5182883 2021.02.15 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 5590988 2021.05.08 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80 5390926 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 251 5030381 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 14 5148786 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 25 5038457 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5127343 2021.01.27 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 453 5030386 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 38 5038419 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 186 5030382 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 54 5038420 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 30 5430058 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 41 5038447 2021.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 239 5038427 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 143 5038423 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 12 5390944 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5390939 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 24 5069153 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 53 5390938 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 558 5030390 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 14 5222336 2021.02.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5390942 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5053807 2021.01.06 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5127341 2021.01.26 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 5040614 2021.01.03 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 94 5030385 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5118038 2021.01.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 5154562 2021.02.06 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 103 5030377 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5387887 2021.04.04 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 121 5118027 2021.01.23 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 43 5038424 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 17 5648250 2021.05.15 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5535305 2021.04.29 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 5040602 2021.01.03 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1123 5030379 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 304 5038444 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 6023195 2021.09.04 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 5430059 2021.04.11 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 6052144 2021.09.14 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 11 6023199 2021.09.04 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5590981 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus