Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja
Liczba gatunków: 274Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5328066 2021.03.24 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8152 5037911 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5273465 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 49 5085439 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 5227295 2021.02.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 600 5239234 2021.03.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 4018 5037908 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5086600 2021.01.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19513 5037885 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5281346 2021.03.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4646 5037892 2021.01.02 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5085450 2021.01.15 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 688 5051139 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 17 5230237 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 529 5051131 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 871 5226772 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1110 5037903 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 154 5037891 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 759 5037895 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 47 5233923 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 46 5314300 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 13 5233942 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 89 5051115 2021.01.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3029 5037905 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 5 5365423 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5928 5037893 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 313 5106629 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 116 5307464 2021.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 174 5075943 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 367 5051137 2021.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 983 5085442 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9649 5027854 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 104 5085441 2021.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1192 5059772 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 5194882 2021.02.20 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5754034 2021.06.03 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 30 5037889 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 54 5109537 2021.01.21 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 205 5037887 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 8 5233962 2021.02.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 969 5037906 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 5548994 2021.05.01 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 147 5328078 2021.03.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 706 5027845 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 38 5239227 2021.03.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1841 5109513 2021.01.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5603241 2021.05.09 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5190302 2021.02.18 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 473 5027843 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5829297 2021.06.20 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1451 5548985 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 12 5495054 2021.04.23 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 14 5064455 2021.01.09 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 14 5670911 2021.05.18 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 6 5785076 2021.06.08 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 5 5830708 2021.06.21 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 229 5027851 2021.01.01 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 14011 5037901 2021.01.02 mapa