Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

EDREDON.COM.PL : Jacek Betleja
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5328066 2021.03.24 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4121 5037911 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5273465 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 47 5085439 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 20 5227295 2021.02.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 600 5239234 2021.03.01 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1851 5037908 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5086600 2021.01.15 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19513 5037885 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5281346 2021.03.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4646 5037892 2021.01.02 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5085450 2021.01.15 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 687 5051139 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 17 5230237 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 514 5051131 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 833 5226772 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 841 5037903 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 154 5037891 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 512 5037895 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 47 5233923 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 26 5314300 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5233942 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 59 5051115 2021.01.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2453 5037905 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5365423 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3966 5037893 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 308 5106629 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 79 5307464 2021.03.19 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 52 5075943 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 232 5051137 2021.01.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 919 5085442 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7144 5027854 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 81 5085441 2021.01.15 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 617 5059772 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 13 5194882 2021.02.20 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 27 5037889 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 52 5109537 2021.01.21 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 26 5037887 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5233962 2021.02.28 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 406 5037906 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5548994 2021.05.01 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 39 5328078 2021.03.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 676 5027845 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 11 5239227 2021.03.01 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 308 5109513 2021.01.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5603241 2021.05.09 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5190302 2021.02.18 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 443 5027843 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 464 5548985 2021.05.01 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 5495054 2021.04.23 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 11 5064455 2021.01.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva