Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Canon : Janusz Nowosielski
Liczba gatunków: 165Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 168 5036218 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 8 5242005 2021.03.02 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 100 5119539 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 5295402 2021.03.15 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1097 5056682 2021.01.07 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 350 5047052 2021.01.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 492 5095758 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 64 5053717 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 5053707 2021.01.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 172 5053705 2021.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 46 5053708 2021.01.06 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 60 5053713 2021.01.06 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5416194 2021.04.05 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 5334273 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 54 5220209 2021.02.25 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 96 5220208 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2929 5036217 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5220211 2021.02.25 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 68 5122788 2021.01.25 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5361931 2021.03.30 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5788824 2021.06.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5295361 2021.03.15 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5361903 2021.03.30 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia