Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

FabianowoTeam : Joanna Sajnaj
Liczba gatunków: 217Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 267 5034573 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 15 6214111 2021.11.13 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 119 5096907 2021.01.16 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6142989 2021.10.17 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 26 5310456 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 392 5063136 2021.01.09 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5230277 2021.02.27 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 52 5228970 2021.02.27 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5310455 2021.03.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5228969 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 14 5085605 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6143507 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5139020 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 74 5049319 2021.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5086123 2021.01.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5086129 2021.01.15 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6142990 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5658846 2021.05.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5160263 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5339631 2021.03.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 103 5049320 2021.01.05 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
X bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6214112 2021.11.13 mapa
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 107 5049323 2021.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 9 5085604 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 5384670 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 33 5340914 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 56 5139014 2021.01.31 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 111 5228508 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 853 5034568 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 12 5149335 2021.02.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 48 5148320 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5694028 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 17 5093443 2021.01.17 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5424174 2021.04.11
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 19 5110429 2021.01.22 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 13 5393549 2021.04.05 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 65 5049326 2021.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5086125 2021.01.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5412075 2021.04.09 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 5062318 2021.01.09 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 17 5230276 2021.02.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 22 5085606 2021.01.15 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 31 5034574 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5634688 2021.05.13 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 8 5558936 2021.05.03 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5463961 2021.04.18 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5754082 2021.06.03 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5754093 2021.06.03 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 42 5114975 2021.01.23 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 305 5049321 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 156 5063566 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 5428270 2021.04.11 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 5658849 2021.05.16 mapa
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 6063068 2021.09.19 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 6023030 2021.09.04 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 5231445 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 5499504 2021.04.24 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5846333 2021.06.27 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 857 5227698 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 1 5086132 2021.01.15 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 4 6023031 2021.09.04 mapa
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 5 5953423 2021.08.07 mapa
X rzadki kamusznik, Arenaria interpres 1 6023034 2021.09.04 mapa
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
X rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 1 6023035 2021.09.04 mapa
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax 120 5340925 2021.03.27 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus
X rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 6026718 2021.09.05 mapa
rzadki biegus mały, Calidris temminckii
X rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6023033 2021.09.04 mapa
X dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 9 5922265 2021.07.25 mapa
X bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 2 6139645 2021.10.16