Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

FabianowoTeam : Joanna Sajnaj
Liczba gatunków: 203Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 260 5034573 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 119 5096907 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 26 5310456 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 272 5063136 2021.01.09 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 1 5230277 2021.02.27 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 52 5228970 2021.02.27 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5310455 2021.03.20 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 5 5228969 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 13 5085605 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5139020 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 72 5049319 2021.01.05 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5086123 2021.01.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 5086129 2021.01.15 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5658846 2021.05.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5160263 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5339631 2021.03.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 102 5049320 2021.01.05 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 86 5049323 2021.01.05 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5085604 2021.01.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 15 5384670 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 26 5340914 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 5139014 2021.01.31 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 72 5228508 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 817 5034568 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 9 5149335 2021.02.03 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 33 5148320 2021.02.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5694028 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 17 5093443 2021.01.17 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 4 5424174 2021.04.11
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 5110429 2021.01.22 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 13 5393549 2021.04.05 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 63 5049326 2021.01.05 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 5086125 2021.01.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5412075 2021.04.09 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 5062318 2021.01.09 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 7 5230276 2021.02.27 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 21 5085606 2021.01.15 mapa