Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marta Świtała : Marta Świtała
Liczba gatunków: 185Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 16 5130504 2021.01.29 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 22 5214634 2021.02.24 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 131 5195644 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 84 5195650 2021.02.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 2 5029454 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 5138652 2021.01.31 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 4 5214641 2021.02.24 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2401 5138653 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5138659 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 5130498 2021.01.29 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 11 5130497 2021.01.29 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5212971 2021.02.24 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 110 5420244 2021.04.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5130499 2021.01.29 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5130495 2021.01.29 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 44 5315906 2021.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 136 5343530 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 4 5212974 2021.02.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 21 5212975 2021.02.24 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 5046693 2021.01.04 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 3 5214636 2021.02.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5214642 2021.02.24 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5811664 2021.06.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5046694 2021.01.04 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 5623399 2021.05.11 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 2 5325786 2021.03.24
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus