Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Wróbel Świrek : Tomek Królak
Liczba gatunków: 175Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 159 5099150 2021.01.17 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 23 5177037 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 70 5077964 2021.01.12 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 50 5557757 2021.04.18 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5250913 2021.03.05 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 72 5557683 2021.03.30 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 59 5117308 2021.01.24 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5557713 2021.02.14 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5098900 2021.01.17 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5117439 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 5 5640289 2021.05.14 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 48 5117306 2021.01.24 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 5117307 2021.01.24 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5557753 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 20 5507889 2021.04.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 22 5098889 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 21 5098873 2021.01.17 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 31 5098894 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1120 5033709 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5124939 2021.01.26 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 193 5117309 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5839958 2021.06.25 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 5099155 2021.01.17 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5499360 2021.04.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus