Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcin Charymski : Marcin Charymski
Liczba gatunków: 266Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 706 5027994 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 5076152 2021.01.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 36 5076150 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 49 5076174 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5040155 2021.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1248 5030864 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4408 5076147 2021.01.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5076176 2021.01.12 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 532 5068010 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 7 5076153 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 20 5073079 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5196861 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 367 5040163 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 5076163 2021.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 208 5027992 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 12 5196856 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5671083 2021.05.18 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 16 5751588 2021.06.03 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5837935 2021.06.23 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 322 5076160 2021.01.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 8 5971175 2021.08.15 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 269 5076161 2021.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 27 5076164 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 33 5398683 2021.04.05 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 38 5076173 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 41 5076184 2021.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 478 5076154 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4692 5028028 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4 5076162 2021.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 102 5040161 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 73 5099655 2021.01.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5693562 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 109 5031380 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 90 5062511 2021.01.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 18 5656817 2021.05.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5196864 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 56 5078232 2021.01.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 5529489 2021.04.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1460 5027982 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 46 5145763 2021.02.02 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 3200 5194276 2021.02.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 5693516 2021.05.23 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5145759 2021.02.02 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto