Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcin Charymski : Marcin Charymski
Liczba gatunków: 103Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 85 5027994 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5076152 2021.01.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5076150 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 5076174 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5040155 2021.01.03 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 841 5030864 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 5076147 2021.01.12 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5076176 2021.01.12 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5068010 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5076153 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 13 5073079 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 361 5040163 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 16 5076163 2021.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 65 5027992 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 231 5076160 2021.01.12 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 171 5076161 2021.01.12 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5076164 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 5076173 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5076184 2021.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 31 5076154 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3022 5028028 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5076162 2021.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 45 5040161 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 73 5099655 2021.01.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 5031380 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 22 5062511 2021.01.09 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5078232 2021.01.13 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 258 5027982 2021.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
pospolity grzywacz, Columba palumbus
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 321 5027970 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5113802 2021.01.23 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 11 5073080 2021.01.10 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 806 5040169 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 834 5068047 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda