Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Renia : Teresa Jędrzejczak
Liczba gatunków: 208Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 615 5031318 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 27 5077172 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5214477 2021.02.24 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5191854 2021.02.19 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 2008 5060672 2021.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4152 5072681 2021.01.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 4 5160863 2021.02.07 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 34 5186612 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 30 5188301 2021.02.17 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 11 5186615 2021.02.16 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 145 5060892 2021.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5188291 2021.02.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 93 5060898 2021.01.08 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5266841 2021.03.08 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 17 5412739 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5235781 2021.02.28 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 110 5145388 2021.02.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 147 5106916 2021.01.20 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 5 5190620 2021.02.18 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 5360846 2021.03.30 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 167 5354387 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 52 5072683 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 270 5212403 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1528 5031317 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 15 5145423 2021.02.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 74 5229170 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5100605 2021.01.18 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5861842 2021.07.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 24 5072692 2021.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5365124 2021.03.31 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5090721 2021.01.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5385255 2021.04.03 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 126 5072686 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5407714 2021.04.08 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 27 5049590 2021.01.05 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 70 5108671 2021.01.21 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 91 5111527 2021.01.22 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5955799 2021.08.07 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5150720 2021.02.04 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 38 5060765 2021.01.08 mapa