Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Qll27 : Maciej Kulmajer
Liczba gatunków: 185Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 135 5036261 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 5091835 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 245 5036266 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 251 5181254 2021.02.14 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5181253 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 96 5036258 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 6 5036273 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 5036265 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5036255 2021.01.02 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 52 5036260 2021.01.02 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 18 5036262 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5036264 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 5385156 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 63 5341270 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 37 5119857 2021.01.24 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 51 5284004 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 508 5036263 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 18 5153880 2021.02.05 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 185 5141019 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5169681 2021.02.11 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 5135607 2021.01.30 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 6 5379326 2021.04.02 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia