Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

waldemarosam : Waldemar Okupniczak
Liczba gatunków: 150Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 50 5051645 2021.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 5087315 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 419 5052759 2021.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5155924 2021.02.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 423 5050593 2021.01.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5155920 2021.02.06 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 109 5052760 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 11 5062554 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5051644 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 5062555 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 67 5087313 2021.01.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5062063 2021.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5729339 2021.05.30 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5156009 2021.02.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 14 5194421 2021.02.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 10 5177466 2021.02.14 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 11 5062553 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5431537 2021.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 8 5431538 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 9 5083762 2021.01.15 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 38 5051554 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1347 5051163 2021.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5194420 2021.02.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5201395 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5154743 2021.02.06 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix