Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

waldemarosam : Waldemar Okupniczak
Liczba gatunków: 182



Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 164 5051645 2021.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 52 5087315 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1 6161857 2021.10.24 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1774 5052759 2021.01.06 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5155924 2021.02.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 976 5050593 2021.01.06 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5155920 2021.02.06 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 212 5052760 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 13 5062554 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 6242495 2021.11.26 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 130 5051644 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 19 5062555 2021.01.09 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 5087313 2021.01.16 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6242790 2021.11.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 7 5062063 2021.01.09 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5729339 2021.05.30 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5156009 2021.02.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 182 5194421 2021.02.20 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 6242791 2021.11.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 227 5177466 2021.02.14 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 5062553 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa 1 5201117 2021.02.21 mapa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 5431537 2021.04.11 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 27 5431538 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 45 5083762 2021.01.15 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 108 5051554 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2092 5051163 2021.01.06 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5194420 2021.02.20 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 201 5201395 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6076575 2021.09.25 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5154743 2021.02.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 15 5995181 2021.08.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 35 5339252 2021.03.27 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5062556 2021.01.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 124 5051643 2021.01.06 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5658286 2021.05.16 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 6017838 2021.09.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 39 5430683 2021.04.11 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 56 5194474 2021.02.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5698497 2021.05.23 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5154452 2021.02.06 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 57 5051642 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus