Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Relictus : Sebastian Watras
Liczba gatunków: 261Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 6190764 2021.11.03 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 654 5036282 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5099367 2021.01.18 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6148879 2021.10.18 mapa
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 3 6214983 2021.11.13 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 5059075 2021.01.08 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 914 5036285 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5217937 2021.02.25 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 5217935 2021.02.25 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 374 5036288 2021.01.02 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 5 6173771 2021.10.28 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 3 6143131 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 11 5643090 2021.05.14 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 80 5034414 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 2 5649481 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 119 5034200 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 231 5034901 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 177 5035173 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 3 5254752 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5507001 2021.04.25 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 1 5931719 2021.07.29 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5355826 2021.03.29 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 285 5034202 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 43 5334485 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 468 5034201 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 18 5088563 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5338552 2021.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 100 5355828 2021.03.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 529 5036283 2021.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 360 5036280 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 415 5034260 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 108 5239444 2021.03.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1456 5239445 2021.03.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 5191391 2021.02.19 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5675034 2021.05.19 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 18 5035948 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 13 5213638 2021.02.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 57 5059096 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 12 5034900 2021.01.02 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 133 5034778 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5130812 2021.01.29 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 37 5355703 2021.03.29 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5041017 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 28 5217924 2021.02.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 32 5240556 2021.03.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5576697 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 5046906 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 5602337 2021.05.08
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 8 5556898 2021.05.02 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 4 5501772 2021.04.24 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5089746 2021.01.16 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 5602630 2021.05.08
rzadki kropiatka, Porzana porzana
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5576996 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 5099217 2021.01.18 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 2705 5034143 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 173 5214232 2021.02.24 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 3 5601238 2021.05.08 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 18 5601241 2021.05.08 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 21 5649479 2021.05.15 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 499 5229131 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 30 5261875 2021.03.07 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 33 5323234 2021.03.23 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 2044 5209911 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5940881 2021.08.01 mapa
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 51 5355827 2021.03.29 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 37 6020456 2021.09.03 mapa
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 29 5355513 2021.03.29 mapa
X rzadki kamusznik, Arenaria interpres 3 5997704 2021.08.25 mapa
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
X rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 6020541 2021.09.03 mapa
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax 598 5262645 2021.03.07 mapa
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus
X rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 2 5932135 2021.07.29 mapa
X rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5625181 2021.05.11 mapa
X rzadki piaskowiec, Calidris alba 8 5997749 2021.08.25 mapa
X dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 117 5355590 2021.03.29 mapa
X bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6143430 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki biegus długoskrzydły, Calidris bairdii
X rzadki biegus malutki, Calidris minuta 10 5932276 2021.07.29 mapa
bardzo rzadki biegus karłowaty, Calidris minutilla
bardzo rzadki biegus białorzytny, Calidris fuscicollis
bardzo rzadki biegus płowy, Calidris subruficollis
X bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos 3 6117257 2021.10.07 mapa