Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Relictus : Sebastian Watras
Liczba gatunków: 230Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 141 5036282 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 4 5099367 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 4 5059075 2021.01.08 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 688 5036285 2021.01.02 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 10 5217937 2021.02.25 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 19 5217935 2021.02.25 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 294 5036288 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5643090 2021.05.14 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 69 5034414 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5649481 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 80 5034200 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 133 5034901 2021.01.02 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 123 5035173 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 5254752 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5507001 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 3 5355826 2021.03.29 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 27 5034202 2021.01.02 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 24 5334485 2021.03.26 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 26 5034201 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 15 5088563 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 5338552 2021.03.26 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 5355828 2021.03.29 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 21 5036283 2021.01.02 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 79 5036280 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 78 5034260 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 58 5239444 2021.03.01 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 95 5239445 2021.03.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 7 5191391 2021.02.19 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5675034 2021.05.19 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 5035948 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 7 5213638 2021.02.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 10 5059096 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 5034900 2021.01.02 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 68 5034778 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5130812 2021.01.29 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 23 5355703 2021.03.29 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 5041017 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 28 5217924 2021.02.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 9 5240556 2021.03.02 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5576697 2021.05.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5046906 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 5602337 2021.05.08
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba