Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Artur Dziadkiewicz : ukryci autorzy
Liczba gatunków: 162Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 232 5040246 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 6311296 2021.12.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 165 5040244 2021.01.03 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 6180835 2021.10.31 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 253 5040247 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 6180852 2021.10.31 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1172 5040249 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 6290228 2021.12.20 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 292 5040250 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 268 5074538 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5943302 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 73 5040248 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 5260518 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 533 5040251 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 5073911 2021.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 136 5073914 2021.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 16 5073919 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 80 5461912 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5111199 2021.01.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 215 5040911 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 59 5040910 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5461916 2021.04.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5461913 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 5461915 2021.04.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 85 5040905 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 419 5040907 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5461910 2021.04.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5461917 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5190752 2021.02.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5375723 2021.04.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5703252 2021.05.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5360263 2021.03.30 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 43 5074540 2021.01.11 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 5199726 2021.02.21 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 5 5218062 2021.02.25 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 38 5254469 2021.03.06 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 14 5087556 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 16 5685281 2021.05.21 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5601225 2021.05.09 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 6214236 2021.11.13 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 796 5074542 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 674 5040913 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 6038478 2021.09.09 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 5951997 2021.08.07 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 8 5553313 2021.05.02 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 32 5646338 2021.05.15 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5951986 2021.08.07 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus