Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Artur Dziadkiewicz : ukryci autorzy
Liczba gatunków: 150Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 219 5040246 2021.01.03 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 69 5040244 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 202 5040247 2021.01.03 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 711 5040249 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 91 5040250 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 268 5074538 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5943302 2021.08.03 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 73 5040248 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 5 5260518 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 517 5040251 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 22 5073911 2021.01.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 133 5073914 2021.01.11 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 10 5073919 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 80 5461912 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 9 5111199 2021.01.22 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 215 5040911 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 59 5040910 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5461916 2021.04.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5461913 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 5461915 2021.04.18 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 53 5040905 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 285 5040907 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5461910 2021.04.18 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 5461917 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5190752 2021.02.18 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 5375723 2021.04.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5703252 2021.05.24 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus