Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marian Giertych : Marian Giertych
Liczba gatunków: 186Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 151 5045066 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5392399 2021.04.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 41 5392401 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 5234918 2021.02.28 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 306 5045067 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5237768 2021.02.28 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3488 5045068 2021.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 813 5098650 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 43 5094913 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 5095587 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 23 5045094 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 5434888 2021.04.11 mapa
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 119 5230638 2021.02.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 44 5234927 2021.02.28 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5513009 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 5354571 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 53 5354541 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 30 5354870 2021.03.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 106 5095593 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 281 5045057 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 68 5234919 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 44 5045059 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5789212 2021.06.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5048757 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5392452 2021.04.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix