Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marian Giertych : Marian Giertych
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 155 5045066 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5392399 2021.04.01 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 41 5392401 2021.04.01 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 3 6166605 2021.10.24 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 18 5234918 2021.02.28 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 857 5045067 2021.01.03 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5237768 2021.02.28 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 4119 5045068 2021.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1214 5098650 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 6166610 2021.10.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6048853 2021.09.12 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 6166614 2021.10.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 44 5094913 2021.01.16 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5095587 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 28 5045094 2021.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6221812 2021.11.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 8 5434888 2021.04.11 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 6 5998292 2021.08.24 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5993635 2021.08.23 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 121 5230638 2021.02.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 53 5234927 2021.02.28 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5513009 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 24 5354571 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 53 5354541 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 34 5354870 2021.03.28 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 113 5095593 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 390 5045057 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 69 5234919 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 58 5045059 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 10 5978307 2021.08.17 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5789212 2021.06.09 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 5048757 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5392452 2021.04.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 16 5354865 2021.03.28 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 18 5392363 2021.04.01 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 40 5072761 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 5998257 2021.08.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5466690 2021.04.18 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5045099 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 136 5072773 2021.01.10 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 5141165 2021.01.31 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 23 5045048 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus