Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tymon Świtała : Świtała Tymon
Liczba gatunków: 234Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 183 5034768 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 3 5076432 2021.01.12 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 90 5032256 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 82 5076440 2021.01.12 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1403 5032266 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3764 5119140 2021.01.24 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5076439 2021.01.12 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1986 5119142 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 2 5076433 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5774153 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5200296 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 301 5200295 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 160 5075366 2021.01.11 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 17 5076434 2021.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 101 5032258 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 4 5118179 2021.01.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 5590905 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 86 5203215 2021.02.21 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 201 5034489 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 5076436 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 11 5331022 2021.03.25 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 43 5354645 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5076437 2021.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2376 5254127 2021.03.06 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5521951 2021.04.26 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2410 5032252 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1119 5076435 2021.01.12 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 114 5075370 2021.01.11 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 48 5120635 2021.01.16 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5101809 2021.01.16 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 110 5119138 2021.01.24 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 3 5368607 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 4 5259377 2021.03.06
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 6 5137259 2021.01.31 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5200297 2021.02.20 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 6 5034490 2021.01.02 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 5116324 2021.01.23 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 13 5128948 2021.01.28 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 5197209 2021.02.20 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5778654 2021.06.06 mapa
X bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis 1 5146416 2021.02.02 mapa
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5032216 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 2 5539416 2021.04.30 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 5542016 2021.04.30 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 2 5203467 2021.02.21 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5542659 2021.05.01 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 4 5542012 2021.04.30 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 3 5547142 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 14 5120637 2021.01.16 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 283 5032257 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 17 5032241 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 4 5613987 2021.05.10 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1200 5331021 2021.03.25 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 6047950 2021.09.12 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 5508888 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 2936 5194118 2021.02.20 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5540058 2021.04.30 mapa
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 2 5368599 2021.03.31 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 76 5334449 2021.03.26 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres