Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Piotr Świętochowski : Piotr Świętochowski
Liczba gatunków: 206Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 307 5073869 2021.01.11 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 15 5480471 2021.04.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1976 5276281 2021.03.10 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 715 5276280 2021.03.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1635 5276282 2021.03.10 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 5078191 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5078187 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 213 5078188 2021.01.13 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 52 6300162 2021.12.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 37 5078193 2021.01.13 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 99 6068956 2021.09.20 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 467 5297726 2021.03.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 6223877 2021.11.16 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 72 5395776 2021.04.05 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 152 5395792 2021.04.05 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 51 5078630 2021.01.13 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 557 5276294 2021.03.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1406 5073234 2021.01.10 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 60 5452625 2021.04.16 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 14 5082015 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5697815 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 5164511 2021.02.05 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 33 5164512 2021.02.06 mapa
X rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia 5 5297742 2021.03.16 mapa
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
X bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus 1 5674121 2021.05.19
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5297725 2021.03.16
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus