Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

photopietrewicz : Michał Pietrewicz
Liczba gatunków: 202Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 450 5035792 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 5226792 2021.02.27 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6080655 2021.09.26 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 5308074 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 403 5161902 2021.02.07 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 3857 5206229 2021.02.22 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 118 5389745 2021.04.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 694 5308073 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 205 5154756 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6080507 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 30 6212039 2021.11.12 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5403205 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 939 5137234 2021.01.31 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 65 5182078 2021.02.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 176 5133252 2021.01.30 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 41 5403184 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 61 5182074 2021.02.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 368 5154757 2021.02.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 34 5182080 2021.02.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 28 5392926 2021.04.05 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 74 5286531 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 110 5199894 2021.02.21 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 280 5178833 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1671 5035791 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 36 5133181 2021.01.30 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 168 5287864 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 101 5133180 2021.01.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 5155666 2021.02.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5696480 2021.05.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 72 5035789 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5339559 2021.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 198 5182081 2021.02.15 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 21 5403199 2021.04.07 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 18 5769119 2021.06.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 43 5159087 2021.02.07 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5280031 2021.03.13 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 28 5177215 2021.02.14 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5765655 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5159089 2021.02.07 mapa