Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

photopietrewicz : Michał Pietrewicz
Liczba gatunków: 196Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 447 5035792 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 29 5226792 2021.02.27 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6080655 2021.09.26 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 13 5308074 2021.03.20 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 403 5161902 2021.02.07 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 3632 5206229 2021.02.22 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 18 5389745 2021.04.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 642 5308073 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 103 5154756 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 6080507 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 5403205 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 143 5137234 2021.01.31 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 52 5182078 2021.02.15 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 153 5133252 2021.01.30 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 41 5403184 2021.04.07 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 60 5182074 2021.02.15 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 337 5154757 2021.02.06 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 33 5182080 2021.02.15 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 28 5392926 2021.04.05 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 72 5286531 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 108 5199894 2021.02.21 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 227 5178833 2021.02.14 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1444 5035791 2021.01.02 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 35 5133181 2021.01.30 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 168 5287864 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 101 5133180 2021.01.30 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 5155666 2021.02.06 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5696480 2021.05.23 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 64 5035789 2021.01.02 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5339559 2021.03.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 155 5182081 2021.02.15 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 9 5403199 2021.04.07 mapa