Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Dorota Bezwińska- Sikora : Dorota Bezwińska Sikora
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1239 5186178 2021.02.16 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 5274087 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5208405 2021.02.22 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 5264445 2021.03.07 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1437 5196583 2021.02.20 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 267 5237545 2021.02.28 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 418 5212417 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 5 5793988 2021.06.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5755596 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5627921 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 409 5211157 2021.02.23 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 12 5211192 2021.02.23 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 166 5186210 2021.02.16 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 37 5297657 2021.03.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5217560 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 71 5224760 2021.02.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 797 5211175 2021.02.23 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5401169 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1405 5211174 2021.02.23 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5301684 2021.03.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 372 5314524 2021.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 239 5270553 2021.03.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1137 5227387 2021.02.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 568 5227133 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1402 5143751 2021.02.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 58 5236787 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 757 5228020 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5911422 2021.07.21 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 31 5114560 2021.01.21 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5310633 2021.03.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 86 5186183 2021.02.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5448464 2021.04.15
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 623 5247021 2021.03.03 mapa