Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Dorota Bezwińska- Sikora : Dorota Bezwińska Sikora
Liczba gatunków: 274Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 6193898 2021.11.05 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2113 5186178 2021.02.16 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 44 5274087 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 14 5208405 2021.02.22 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 2 6148738 2021.10.18 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 5264445 2021.03.07 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6186185 2021.11.01 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 6 6239294 2021.11.24 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 6181 5196583 2021.02.20 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1197 5237545 2021.02.28 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 6245764 2021.11.27 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2662 5212417 2021.02.23 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 85 5793988 2021.06.11 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 4 5755596 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 121 5627921 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 3 6075667 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 484 5211157 2021.02.23 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 28 5211192 2021.02.23 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 420 5186210 2021.02.16 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 20 6080736 2021.09.26 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 53 5297657 2021.03.16 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 9 5217560 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 73 5224760 2021.02.26 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 973 5211175 2021.02.23 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 12 5401169 2021.04.06 mapa
X bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6215077 2021.11.13 mapa
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1625 5211174 2021.02.23 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5301684 2021.03.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 815 5314524 2021.03.21 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 252 5270553 2021.03.09 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1269 5227387 2021.02.26 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 909 5227133 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2978 5143751 2021.02.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 87 5236787 2021.02.28 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1092 5228020 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6217542 2021.11.14 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 4 5911422 2021.07.21 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 43 5114560 2021.01.21 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 28 5310633 2021.03.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 189 5186183 2021.02.16 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 9 5448464 2021.04.15
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 953 5247021 2021.03.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 42 6137775 2021.10.15 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 82 5351064 2021.03.28 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 52 5238443 2021.02.28 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 27 5224819 2021.02.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 880 5240436 2021.02.28 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 6 5755595 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 173 5041395 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 3 5917552 2021.07.23 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 49 5579889 2021.05.06 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 40 5528452 2021.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 24 5205575 2021.02.21 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5732229 2021.05.30 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 9 5448775 2021.04.15 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 6 5849690 2021.06.27 mapa