Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej
Liczba gatunków: 102



Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 5062639 2021.01.09 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 5 5096312 2021.01.17 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 25 5080481 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 17 5080459 2021.01.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3 5080467 2021.01.13 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 4 5080472 2021.01.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1940 5031292 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5080475 2021.01.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 180 5031291 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5094319 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 101 5094318 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 350 5094317 2021.01.17 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 5094303 2021.01.17 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5062634 2021.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 100 5094320 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 251 5080458 2021.01.13 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 140 5094298 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 51 5062635 2021.01.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 104 5062628 2021.01.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 302 5094322 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 20 5080460 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 46 5062637 2021.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 100 5080464 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3167 5031262 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 30 5080465 2021.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 152 5062636 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5062641 2021.01.09 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 9 5062630 2021.01.09 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 24 5062629 2021.01.09 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5050736 2021.01.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5096330 2021.01.17 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 12 5031296 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 5 5062631 2021.01.09 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5062626 2021.01.09 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 10 5062638 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 154 5050310 2021.01.05 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola