Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Luscinia ZTP : Marcin Sołowiej
Liczba gatunków: 260Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 810 5062639 2021.01.09 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 22 5096312 2021.01.17 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1556 5080481 2021.01.13 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 5258524 2021.03.06 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 1392 5080459 2021.01.13 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 9 5120709 2021.01.24 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 8733 5080467 2021.01.13 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 31 5080472 2021.01.13 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 6411 5031292 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 1 5080475 2021.01.13 mapa
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12042 5031291 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 102 5094319 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 5126297 2021.01.27 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 163 5094318 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 682 5094317 2021.01.17 mapa
X bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana 1 5094303 2021.01.17 mapa
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1208 5062634 2021.01.09 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 712 5094320 2021.01.17 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 1286 5080458 2021.01.13 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 205 5094298 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 25 5317118 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 347 5141974 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 5 5994916 2021.08.24 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 720 5062635 2021.01.09 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 1 5172630 2021.02.12 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3732 5062628 2021.01.09 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 21542 5094322 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 55 5258557 2021.03.06 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 969 5080460 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 3603 5062637 2021.01.09 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 9461 5080464 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12254 5031262 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 4589 5080465 2021.01.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5630 5062636 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 3 5836488 2021.06.23 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 32 5692601 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 5062641 2021.01.09 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5195808 2021.02.20 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 230 5062630 2021.01.09 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5448765 2021.04.15 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3062 5062629 2021.01.09 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 7 5448767 2021.04.15 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5050736 2021.01.06 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 225 5142000 2021.01.31 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1920 5096330 2021.01.17 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 10 5692603 2021.05.23 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 13 5031296 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 31 5754861 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 7 5587389 2021.05.07 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5547745 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 85 5062631 2021.01.09 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 10 5630210 2021.05.12 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 6 5754855 2021.06.04 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5574718 2021.05.04 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X