Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Rissa : Mateusz Ledwoń
Liczba gatunków: 173Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1285 5030452 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 5 6111067 2021.10.04 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3 6111066 2021.10.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 12173 5030456 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 398 6196734 2021.11.06 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 641 5039781 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 47 5077391 2021.01.12 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 241 5077392 2021.01.12 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 28 5369706 2021.04.01 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 4 5495222 2021.04.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 55 5410028 2021.04.09 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 913 5077394 2021.01.12 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 6 5439583 2021.04.12 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1771 5030455 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5214692 2021.02.24 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 35 5410010 2021.04.09 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 86 5231701 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 987 5077398 2021.01.12 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 160 5372060 2021.04.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4099 5030458 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 29 5410017 2021.04.09 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 172 5077388 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5800828 2021.06.12 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 5363248 2021.03.30 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 2 5674782 2021.05.19 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 154 5214474 2021.02.24 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5717742 2021.05.27 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 175 5077267 2021.01.12 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 71 5372046 2021.04.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5039783 2021.01.02 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 64 5246380 2021.03.01 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 3 5526253 2021.04.28 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 5041404 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5567232 2021.05.03 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 5499124 2021.04.23 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 5387562 2021.04.04 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 6103249 2021.10.02 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 25 5438794 2021.04.12 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 5091 5077387 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 66 5410019 2021.04.09 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 2 6133210 2021.10.13 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria