Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Kopciuszek z innej bajki : Milena Padysz
Liczba gatunków: 191Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 5200616 2021.02.21 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 16 6293984 2021.12.23 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5598403 2021.05.08 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 111 5549001 2021.05.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10 6210055 2021.11.11 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 12 5598451 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 7 5228003 2021.02.27 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 6210057 2021.11.11 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 5227998 2021.02.27 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5598428 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 31 5228004 2021.02.27 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 7 5228000 2021.02.27 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5598458 2021.05.08 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5547557 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5547558 2021.05.01 mapa
dość pospolity świstun, Mareca penelope
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 369 5029575 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 6008511 2021.08.29 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 18 5200619 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5880631 2021.07.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 5655570 2021.05.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 5068287 2021.01.10 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 3 5549322 2021.05.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 5029576 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5880628 2021.07.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 5547550 2021.05.01 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 1 6009376 2021.08.29 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5061213 2021.01.07 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5645660 2021.05.15 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 44 5200624 2021.02.21 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 6005442 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 11 5067032 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 1 5651989 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5598366 2021.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5549000 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5598401 2021.05.08 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5655013 2021.05.16 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6008510 2021.08.29 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5598402 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 5055754 2021.01.07 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 6 5200615 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 18 5227996 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 4 5979997 2021.08.18 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1 6009371 2021.08.29 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
X bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 7 6005441 2021.08.28 mapa
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5598432 2021.05.08 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 5598461 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii