Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Usługi transportowe Rycyk : Roman Kempa
Liczba gatunków: 191Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 281 5031331 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6228194 2021.11.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 115 5031344 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 37 5256348 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 810 5031487 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 25 5259376 2021.03.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1372 5031921 2021.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6551 5031923 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5070265 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 142 5031339 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 26 5031887 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5031340 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5421379 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5158526 2021.02.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 305 5031885 2021.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 59 5031338 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5031337 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5339785 2021.03.27
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 25 5345425 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5298620 2021.03.16
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 99 5203849 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2340 5031341 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 5201189 2021.02.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 83 5070280 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5598042 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5261815 2021.03.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5663935 2021.05.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5666088 2021.05.15
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 11 5722104 2021.05.28 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5606577 2021.05.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 56 5031342 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5031888 2021.01.01 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 247 5034169 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 55 5179658 2021.02.14 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 80 5226263 2021.02.27 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 5825987 2021.06.20 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 440 5026729 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 63 5561812 2021.05.03 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5561819 2021.04.29 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5311974 2021.03.20 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5990960 2021.08.22 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5070342 2021.01.10 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1098 5031909 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 2587 5031329 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5507817 2021.04.25 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1948 5201290 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
X bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus 4 5386897 2021.04.04
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 7 5363548 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 4185 5158387 2021.02.06 mapa
X bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius 1 5332923 2021.03.25
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 6 5666438 2021.05.16 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 8 5606419 2021.05.09
rzadki kamusznik, Arenaria interpres
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax 59 5298451 2021.03.16
rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus
rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea
rzadki biegus mały, Calidris temminckii
rzadki piaskowiec, Calidris alba
dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina
bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima
bardzo rzadki biegus długoskrzydły, Calidris bairdii
X rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 5962771 2021.08.11 mapa
bardzo rzadki biegus karłowaty, Calidris minutilla
bardzo rzadki biegus białorzytny, Calidris fuscicollis
bardzo rzadki biegus płowy, Calidris subruficollis
bardzo rzadki biegus arktyczny, Calidris melanotos
bardzo rzadki biegus tundrowy, Calidris pusilla
bardzo rzadki szlamiec długodzioby, Limnodromus scolopaceus
rzadki słonka, Scolopax rusticola
rzadki dubelt, Gallinago media
X dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 121 5291228 2021.03.14 mapa
rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus
bardzo rzadki terekia, Xenus cinereus
X dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 5421354 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki brodziec plamisty, Actitis macularius
X dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 5311903 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki brodziec żółtonogi, Tringa flavipes
X rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 5 5962773 2021.08.11 mapa
X dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 21 5598008 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki brodziec piegowaty, Tringa melanoleuca
X dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 5 5346944 2021.03.28 mapa
X dość pospolity łęczak, Tringa glareola 21 5598009 2021.05.08 mapa
rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis
rzadki płatkonóg szydłodzioby, Phalaropus lobatus
bardzo rzadki płatkonóg płaskodzioby, Phalaropus fulicarius
bardzo rzadki żwirowiec łąkowy, Glareola pratincola
bardzo rzadki żwirowiec stepowy, Glareola nordmanni
bardzo rzadki maskonur, Fratercula arctica
bardzo rzadki nurnik, Cepphus grylle
rzadki alka, Alca torda
bardzo rzadki alczyk, Alle alle
bardzo rzadki nurzyk polarny, Uria lomvia
bardzo rzadki nurzyk, Uria aalge
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus
bardzo rzadki wydrzyk ostrosterny, Stercorarius parasiticus
bardzo rzadki wydrzyk tęposterny, Stercorarius pomarinus
bardzo rzadki wydrzyk wielki, Stercorarius skua
bardzo rzadki mewa modrodzioba, Pagophila eburnea
bardzo rzadki mewa obrożna, Xema sabini
bardzo rzadki mewa trójpalczasta, Rissa tridactyla
bardzo rzadki mewa cienkodzioba, Chroicocephalus genei
X pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 64 5097301 2021.01.16 mapa
rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus
bardzo rzadki mewa różowa, Rhodostethia rosea
bardzo rzadki mewa karaibska, Leucophaeus atricilla
bardzo rzadki mewa śródziemnomorska, Ichthyaetus audouinii
rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus
bardzo rzadki orlica, Ichthyaetus ichthyaetus
X dość pospolity mewa siwa, Larus canus 6 5031870 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki mewa delawarska, Larus delawarensis
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus
X dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 51 5031853 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki mewa popielata, Larus smithsonianus
rzadki mewa romańska, Larus michahellis
X dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 5031831 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki mewa blada, Larus hyperboreus
bardzo rzadki mewa polarna, Larus glaucoides
bardzo rzadki mewa ochocka, Larus schistisagus
rzadki mewa siodłata, Larus marinus
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica
rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia
rzadki rybitwa czubata, Thalasseus sandvicensis
bardzo rzadki rybitwa różowa, Sterna dougallii
X dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 5953821 2021.08.07 mapa
bardzo rzadki rybitwa popielata, Sterna paradisaea
X rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 5675408 2021.05.14 mapa
X rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 50 5665911 2021.05.16 mapa
X dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 5597953 2021.05.08 mapa
X rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1303 5597951 2021.05.08 mapa
X rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 5031894 2021.01.01 mapa
X rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 6099279 2021.10.02 mapa
bardzo rzadki lodowiec, Gavia immer
bardzo rzadki nur białodzioby, Gavia adamsii
bardzo rzadki oceannik żółtopłetwy, Oceanites oceanicus
bardzo rzadki nawałnik burzowy, Hydrobates pelagicus
bardzo rzadki nawałnik duży, Hydrobates leucorhous
bardzo rzadki fulmar, Fulmarus glacialis
bardzo rzadki burzyk żółtodzioby, Calonectris diomedea
bardzo rzadki burzyk szary, Ardenna grisea
bardzo rzadki burzyk północny, Puffinus puffinus
bardzo rzadki burzyk balearski, Puffinus mauretanicus
X dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 5416370 2021.04.10 mapa
X pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 77 5326343 2021.03.24 mapa
bardzo rzadki pelikan różowy, Pelecanus onocrotalus
bardzo rzadki pelikan kędzierzawy, Pelecanus crispus
X dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 5 5427434 2021.04.11 mapa
rzadki bączek, Ixobrychus minutus
rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax
bardzo rzadki czapla modronosa, Ardeola ralloides
bardzo rzadki czapla złotawa, Bubulcus ibis
X pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 84 5026986 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki czapla purpurowa, Ardea purpurea 1 5939023 2021.08.01 mapa
X pospolity czapla biała, Ardea alba 117 5031872 2021.01.01 mapa
X rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 1 5962772 2021.08.11 mapa
bardzo rzadki warzęcha, Platalea leucorodia
bardzo rzadki ibis kasztanowaty, Plegadis falcinellus
bardzo rzadki głuptak, Morus bassanus
bardzo rzadki kormoran mały, Microcarbo pygmeus
bardzo rzadki kormoran czubaty, Phalacrocorax aristotelis
X pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 351 5031347 2021.01.01 mapa
X rzadki rybołów, Pandion haliaetus 8 5346888 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki kaniuk, Elanus caeruleus
rzadki trzmielojad, Pernis apivorus
bardzo rzadki orłosęp, Gypaetus barbatus
bardzo rzadki ścierwnik, Neophron percnopterus
bardzo rzadki gadożer, Circaetus gallicus
bardzo rzadki sęp płowy, Gyps fulvus
bardzo rzadki sęp kasztanowaty, Aegypius monachus
X rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 10 5666428 2021.05.16 mapa
rzadki orlik grubodzioby, Clanga clanga
bardzo rzadki orzeł stepowy, Aquila nipalensis
bardzo rzadki orzeł cesarski, Aquila heliaca
rzadki orzeł przedni, Aquila chrysaetos
bardzo rzadki orzełek, Hieraaetus pennatus
X pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 58 5346152 2021.03.28 mapa
X rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 11 5028386 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki błotniak stepowy, Circus macrourus
X dość pospolity błotniak łąkowy, Circus pygargus 35 5561538 2021.05.03
bardzo rzadki krogulec krótkonogi, Accipiter brevipes
X dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 8 5041383 2021.01.03 mapa
X dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 5 5031637 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bielik wschodni, Haliaeetus leucoryphus
X pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 11 5031884 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 45 5239170 2021.02.28 mapa
X rzadki kania czarna, Milvus migrans 4 5459365 2021.04.17 mapa
X dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 8 5027030 2021.01.01 mapa
X pospolity myszołów, Buteo buteo 232 5026928 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki kurhannik, Buteo rufinus
X rzadki płomykówka, Tyto alba 38 5230787 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki sowa jarzębata, Surnia ulula
rzadki sóweczka, Glaucidium passerinum
rzadki pójdźka, Athene noctua
rzadki włochatka, Aegolius funereus
bardzo rzadki syczek, Otus scops
X rzadki uszatka, Asio otus 1 5054992 2021.01.06 mapa
rzadki uszatka błotna, Asio flammeus
X dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5048540 2021.01.04 mapa
rzadki puszczyk uralski, Strix uralensis
bardzo rzadki puszczyk mszarny, Strix nebulosa
bardzo rzadki sowa śnieżna, Bubo scandiacus
rzadki puchacz, Bubo bubo
X dość pospolity dudek, Upupa epops 4 5445301 2021.04.14 mapa
X rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 5799685 2021.06.12 mapa
rzadki dzięcioł zielonosiwy, Picus canus
X dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 4 5261814 2021.03.07 mapa
X dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 5201304 2021.02.21 mapa
X dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5203829 2021.02.21 mapa
X dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 3 5311869 2021.03.20 mapa
X pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 5031766 2021.01.01 mapa
rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus
rzadki dzięcioł białogrzbiety, Dendrocopos leucotos
rzadki dzięcioł trójpalczasty, Picoides tridactylus
X rzadki żołna, Merops apiaster 4 5776661 2021.06.06
X bardzo rzadki kraska, Coracias garrulus 1 5663953 2021.05.14
X dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 6 5031350 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki rybaczek srokaty, Ceryle rudis
bardzo rzadki pustułeczka, Falco naumanni
X pospolity pustułka, Falco tinnunculus 38 5026927 2021.01.01 mapa
rzadki kobczyk, Falco vespertinus
X rzadki drzemlik, Falco columbarius 1 5597687 2021.05.08
X rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 5776555 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki sokół skalny, Falco eleonorae
bardzo rzadki raróg, Falco cherrug
bardzo rzadki białozór, Falco rusticolus
X rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 5299730 2021.03.17
bardzo rzadki aleksandretta obrożna, Psittacula krameri
bardzo rzadki wireonek czerwonooki, Vireo olivaceus
X dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 3 5598038 2021.05.08 mapa
X dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 16 5666647 2021.05.16 mapa
bardzo rzadki dzierzba rdzawosterna, Lanius phoenicuroides
bardzo rzadki dzierzba pustynna, Lanius isabellinus
bardzo rzadki dzierzba czarnoczelna, Lanius minor
X dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 7 5033271 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki dzierzba rudogłowa, Lanius senator
bardzo rzadki wieszczek, Pyrrhocorax graculus
bardzo rzadki sójka syberyjska, Perisoreus infaustus
X pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 5031505 2021.01.01 mapa
X pospolity sroka, Pica pica 39 5026735 2021.01.01 mapa
rzadki orzechówka, Nucifraga caryocatactes
X pospolity kawka, Corvus monedula 23 5031305 2021.01.01 mapa
X pospolity gawron, Corvus frugilegus 225 5026728 2021.01.01 mapa
X pospolity kruk, Corvus corax 99 5026977 2021.01.01 mapa
rzadki czarnowron, Corvus corone
X pospolity wrona siwa, Corvus cornix 150 5139406 2021.01.31 mapa
X dość pospolity sosnówka, Periparus ater 6 5038290 2021.01.02 mapa
X dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 1 5675407 2021.05.15 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris
dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus
X pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 22 5031770 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki sikora lazurowa, Cyanistes cyanus
X pospolity bogatka, Parus major 97 5031330 2021.01.01 mapa
X rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 5427432 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki kalandra szara, Melanocorypha calandra
bardzo rzadki kalandra czarna, Melanocorypha yeltoniensis
bardzo rzadki skowrończyk mały, Alaudala rufescens
bardzo rzadki skowrończyk krótkopalcowy, Calandrella brachydactyla
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris
X dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 5267421 2021.03.08 mapa
bardzo rzadki skowronek białoskrzydły, Alauda leucoptera
X pospolity skowronek, Alauda arvensis 267 5136618 2021.01.30 mapa
X rzadki dzierlatka, Galerida cristata 36 5031650 2021.01.01 mapa
X rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 8 5427435 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki świerszczak melodyjny, Locustella certhiola
X dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 8 5459421 2021.04.17 mapa
X rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 5666644 2021.05.16 mapa
X dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 2 5666090 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki zaganiacz mały, Iduna caligata
bardzo rzadki zaganiacz blady, Iduna pallida
bardzo rzadki zaganiacz szczebiotliwy, Hippolais polyglotta
X dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 5666645 2021.05.16 mapa
X rzadki wodniczka, Acrocephalus paludicola 3 5666044 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki tamaryszka, Acrocephalus melanopogon
X dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 5 5475663 2021.04.17 mapa
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum
X dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 5724091 2021.05.29 mapa
X dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 5 5666442 2021.05.16 mapa
bardzo rzadki trzcinniczek kaspijski, Acrocephalus agricola
X dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 6 5566202 2021.05.03 mapa
X dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 4 5582172 2021.05.06 mapa
bardzo rzadki jaskółka rudawa, Cecropis daurica
X pospolity dymówka, Hirundo rustica 206 5394537 2021.04.05 mapa
X dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 5441810 2021.04.13 mapa
bardzo rzadki świstunka górska, Phylloscopus bonelli
X dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 5598037 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki świstunka żółtawa, Phylloscopus inornatus
bardzo rzadki świstunka ałtajska, Phylloscopus humei
bardzo rzadki świstunka złotawa, Phylloscopus proregulus
bardzo rzadki świstunka brunatna, Phylloscopus fuscatus
X dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 7 5427424 2021.04.11 mapa
bardzo rzadki świstunka iberyjska, Phylloscopus ibericus
X pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 16 5386954 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki świstunka grubodzioba, Phylloscopus schwarzi
rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides
bardzo rzadki świstunka północna, Phylloscopus borealis
X dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 23 5031768 2021.01.01 mapa
X pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 5427433 2021.04.11 mapa
rzadki gajówka, Sylvia borin
X rzadki jarzębatka, Sylvia nisoria 1 5722047 2021.05.28 mapa
X dość pospolity piegża, Sylvia curruca 1 5776537 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki pokrzewka wąsata, Sylvia cantillans
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Sylvia melanocephala
X dość pospolity cierniówka, Sylvia communis 4 5665913 2021.05.16 mapa
X dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5038291 2021.01.02 mapa
X dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 1 5459420 2021.04.17 mapa
rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus
X pospolity kowalik, Sitta europaea 12 5038297 2021.01.02 mapa
X dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 5038298 2021.01.02 mapa
X dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 4 5203828 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki pomurnik, Tichodroma muraria
X pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 5027124 2021.01.01 mapa
X pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6871 5026975 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pasterz, Pastor roseus
rzadki pluszcz, Cinclus cinclus
rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata
X pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 5139374 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki słowik syberyjski, Larvivora sibilans
X dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5529745 2021.04.28 mapa
X dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5666091 2021.05.15 mapa
X rzadki podróżniczek, Luscinia svecica 2 5459424 2021.04.17 mapa
bardzo rzadki modraczek, Tarsiger cyanurus
X rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 5666453 2021.05.16 mapa
rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca
rzadki muchołówka białoszyja, Ficedula albicollis
X dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5744827 2021.06.02 mapa
X pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 5 5271073 2021.03.09 mapa
bardzo rzadki nagórnik, Monticola saxatilis
X dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 5716338 2021.05.27 mapa
bardzo rzadki kląskawka syberyjska, Saxicola maurus
X dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 8 5339823 2021.03.27 mapa
X rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 2 5504036 2021.04.24 mapa
bardzo rzadki białorzytka płowa, Oenanthe isabellina
bardzo rzadki białorzytka pustynna, Oenanthe deserti
bardzo rzadki białorzytka rdzawa, Oenanthe hispanica
bardzo rzadki białorzytka pstra, Oenanthe pleschanka
bardzo rzadki białorzytka saharyjska, Oenanthe leucopyga
bardzo rzadki drozdoń tajgowy, Zoothera aurea
bardzo rzadki drozdoń ciemny, Geokichla sibirica
X dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 5261835 2021.03.07 mapa
X pospolity śpiewak, Turdus philomelos 6 5292101 2021.03.14 mapa
X dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5339794 2021.03.27 mapa
X pospolity kos, Turdus merula 45 5026726 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki drozd oliwkowy, Turdus obscurus
X pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 303 5038376 2021.01.02 mapa
rzadki drozd obrożny, Turdus torquatus
bardzo rzadki drozd rdzawy, Turdus naumanni
bardzo rzadki drozd rdzawoskrzydły, Turdus eunomus
bardzo rzadki drozd czarnogardły, Turdus atrogularis
bardzo rzadki drozd rdzawogardły, Turdus ruficollis
bardzo rzadki płochacz halny, Prunella collaris
bardzo rzadki płochacz syberyjski, Prunella montanella
rzadki pokrzywnica, Prunella modularis
X pospolity wróbel, Passer domesticus 290 5026730 2021.01.01 mapa
X pospolity mazurek, Passer montanus 256 5031425 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki wróbel skalny, Petronia petronia
bardzo rzadki śnieżka, Montifringilla nivalis
X dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 5598039 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki świergotek tajgowy, Anthus hodgsoni
rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus
X dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 112 5027049 2021.01.01 mapa
rzadki siwerniak, Anthus spinoletta
rzadki świergotek nadmorski, Anthus petrosus
bardzo rzadki świergotek szponiasty, Anthus richardi
bardzo rzadki świergotek stepowy, Anthus godlewskii
rzadki świergotek polny, Anthus campestris
X dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 41 5414598 2021.04.10 mapa
rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea
rzadki pliszka cytrynowa, Motacilla citreola
X pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 31 5031450 2021.01.01 mapa
X pospolity zięba, Fringilla coelebs 73 5031525 2021.01.01 mapa
X rzadki jer, Fringilla montifringilla 122 5031509 2021.01.01 mapa
X dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 45 5311868 2021.03.20 mapa
X dość pospolity dziwonia, Erythrina erythrina 3 5666029 2021.05.16 mapa
bardzo rzadki łuskowiec, Pinicola enucleator
X dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 5038300 2021.01.02 mapa
X pospolity dzwoniec, Chloris chloris 39 5031506 2021.01.01 mapa
X dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 166 5027058 2021.01.01 mapa
X rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 81 5138241 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret
rzadki czeczotka, Acanthis flammea
bardzo rzadki czeczotka tundrowa, Acanthis hornemanni
bardzo rzadki krzyżodziób sosnowy, Loxia pytyopsittacus
rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra
bardzo rzadki krzyżodziób modrzewiowy, Loxia leucoptera
X pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 72 5038302 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki osetnik, Carduelis citrinella
X dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 5363546 2021.03.31 mapa
X dość pospolity czyż, Spinus spinus 46 5158534 2021.02.06 mapa
bardzo rzadki poświerka, Calcarius lapponicus
X rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 6228206 2021.11.20 mapa
bardzo rzadki trznadel czarnogłowy, Emberiza melanocephala
X dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 275 5031512 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki głuszek, Emberiza cia
X rzadki ortolan, Emberiza hortulana 2 5598040 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki cierlik, Emberiza cirlus
X pospolity trznadel, Emberiza citrinella 138 5031530 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki trznadel białogłowy, Emberiza leucocephalus
X pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 57 5031351 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki trznadel czubaty, Emberiza rustica
bardzo rzadki trznadelek, Emberiza pusilla
bardzo rzadki trznadel złotawy, Emberiza aureola
bardzo rzadki trznadel złotobrewy, Emberiza chrysophrys
bardzo rzadki junko (zwyczajny), Junco hyemalis