Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Usługi transportowe Rycyk : Roman Kempa
Liczba gatunków: 182Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 141 5031331 2021.01.01 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 45 5031344 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 37 5256348 2021.03.06 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 289 5031487 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 25 5259376 2021.03.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 514 5031921 2021.01.01 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 6201 5031923 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 1 5070265 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 123 5031339 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 26 5031887 2021.01.01 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5031340 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 5421379 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 5158526 2021.02.06 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 287 5031885 2021.01.01 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 55 5031338 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5031337 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 5339785 2021.03.27
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 12 5345425 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 7 5298620 2021.03.16
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 48 5203849 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1426 5031341 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 11 5201189 2021.02.21 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 5070280 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5598042 2021.05.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5261815 2021.03.07 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5663935 2021.05.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 1 5666088 2021.05.15
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5722104 2021.05.28 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 5606577 2021.05.09 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 38 5031342 2021.01.01 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 5031888 2021.01.01 mapa