Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Barbara Polanin : Barbara Polanin
Liczba gatunków: 189Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 83 5044230 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5274113 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 33 5044227 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5274130 2021.03.10 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6181942 2021.10.31 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 10 6299582 2021.12.26 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1474 5044239 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 134 5044284 2021.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 282 5044274 2021.01.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5266543 2021.03.08 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 121 6288076 2021.12.19 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 5 6288073 2021.12.19 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 181 6288087 2021.12.19 mapa
bardzo rzadki uhla azjatycka, Melanitta stejnegeri
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 28 6288090 2021.12.19 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 66 5044232 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 83 5044266 2021.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 56 5044249 2021.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 175 6288074 2021.12.19 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5259418 2021.03.06 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6039391 2021.09.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 16 6041346 2021.09.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 121 5044233 2021.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6086629 2021.09.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 281 5044244 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 71 5044307 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
bardzo rzadki bajkałówka, Sibirionetta formosa
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 5391207 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5391206 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5044234 2021.01.03 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 47 5259416 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1274 5044236 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5267126 2021.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 5044246 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 6181949 2021.10.31 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 15 5044240 2021.01.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 5044228 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 6288085 2021.12.19 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 404 5044238 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 19 6288081 2021.12.19 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5393436 2021.04.05 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 52 5029183 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 2 5223165 2021.02.26 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 573 5186530 2021.02.16 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 6024085 2021.09.04 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 52 5029211 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba