Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Barbara Polanin : Barbara Polanin
Liczba gatunków: 169Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 71 5044230 2021.01.03 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 11 5274113 2021.03.10 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 21 5044227 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 7 5274130 2021.03.10 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 1473 5044239 2021.01.03 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 133 5044284 2021.01.03 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 281 5044274 2021.01.03 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5266543 2021.03.08 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 60 5044232 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 83 5044266 2021.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 55 5044249 2021.01.03 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5259418 2021.03.06 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 6039391 2021.09.09 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 16 6041346 2021.09.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 121 5044233 2021.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 6086629 2021.09.27 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 280 5044244 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5044307 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 14 5391207 2021.04.04 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5391206 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 8 5044234 2021.01.03 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 47 5259416 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1212 5044236 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5 5267126 2021.03.08 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 80 5044246 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 15 5044240 2021.01.03 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix