Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Kunowski
Liczba gatunków: 245Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 994 5034175 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5234950 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5342314 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5755444 2021.06.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 836 5234949 2021.02.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3517 5212935 2021.02.24 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3182 5234947 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5106279 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 1 5778667 2021.06.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 5067855 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 91 5034186 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 106 5068121 2021.01.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 87 5047372 2021.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5200415 2021.02.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 5600571 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 912 5050442 2021.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 11 5288852 2021.03.14 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 356 5067845 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 5765394 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 5342321 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 54 5339277 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 93 5058734 2021.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 72 5058733 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 588 5029552 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 85 5134849 2021.01.30 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 339 5100703 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5062762 2021.01.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5784501 2021.06.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 31 5026675 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 30 5092568 2021.01.17 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 45 5047378 2021.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5585113 2021.05.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 54 5067851 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5342302 2021.03.27 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5029551 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 47 5110464 2021.01.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 267 5223286 2021.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 5600507 2021.05.08 mapa