Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Piotr Kunowski
Liczba gatunków: 268Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1091 5034175 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 2 6217508 2021.11.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 9 5234950 2021.02.28 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6151812 2021.10.16 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 9 5342314 2021.03.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5755444 2021.06.04 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1023 5234949 2021.02.28 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 3524 5212935 2021.02.24 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 3188 5234947 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 6 5106279 2021.01.20 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 41 5778667 2021.06.07 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 60 5067855 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 53 6137112 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 122 5034186 2021.01.02 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 138 5068121 2021.01.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 119 5047372 2021.01.04 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 36 6136979 2021.10.14 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 3 5200415 2021.02.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 5600571 2021.05.08 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 6147638 2021.10.18 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6218081 2021.11.14 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1166 5050442 2021.01.06 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 11 5288852 2021.03.14 mapa
X bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6217480 2021.11.14 mapa
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1603 5067845 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5765394 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 21 5342321 2021.03.27 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 61 5339277 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 96 5058734 2021.01.08 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 84 5058733 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1213 5029552 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 90 5134849 2021.01.30 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 366 5100703 2021.01.18 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 2 5062762 2021.01.09 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 5 5784501 2021.06.08 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 38 5026675 2021.01.01 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 40 5092568 2021.01.17 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 48 5047378 2021.01.04 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 4 5585113 2021.05.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 86 5067851 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 3 6208835 2021.11.11 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 14 5342302 2021.03.27 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 5029551 2021.01.01 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 48 5110464 2021.01.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 596 5223286 2021.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 5 5600507 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 250 5026700 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 6 5600523 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 68 5523098 2021.04.27 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 14 5480785 2021.04.20 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 4 5528826 2021.04.28 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 2 5553528 2021.05.02 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5965235 2021.08.12 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 1 5869766 2021.07.04 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 21 5047384 2021.01.04 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 581 5034198 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 276 5232342 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5778668 2021.06.07 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 10 5509752 2021.04.25 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
rzadki siewnica, Pluvialis squatarola
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 963 5221673 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 19 5262318 2021.03.07 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 73 5401269 2021.04.06 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 2035 5200506 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 27 5875026 2021.07.04 mapa
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 19 5478472 2021.04.20 mapa
rzadki szlamnik, Limosa lapponica
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 7 5600588 2021.05.08 mapa
rzadki kamusznik, Arenaria interpres
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax 589 5262316 2021.03.07 mapa
X rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 6026425 2021.09.05 mapa
X rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 5 5926036 2021.07.26 mapa
X rzadki biegus mały, Calidris temminckii 3 5585136 2021.05.06 mapa
X rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 6143175 2021.10.17 mapa
X dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 52 5585137 2021.05.06 mapa
X bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 1 6136976 2021.10.15 mapa