Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach
Liczba gatunków: 203Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 152 5032908 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 10 5316907 2021.03.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5045128 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 14 5237613 2021.02.27 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5807495 2021.06.14 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 936 5113989 2021.01.23 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1170 5230931 2021.02.27 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 211 5230930 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 8 5032909 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 232 5032896 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5237476 2021.02.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 292 5032903 2021.01.01 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5694186 2021.05.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 87 5264467 2021.03.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 53 5032898 2021.01.01 mapa
rzadki ogorzałka, Aythya marila
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5384775 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 65 5351540 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 5313945 2021.03.21 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 226 5067269 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 215 5032902 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 181 5119880 2021.01.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 17 5113986 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 5304987 2021.03.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 22 5043471 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 21 5180926 2021.02.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus