Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach
Liczba gatunków: 221Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 157 5032908 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 12 5316907 2021.03.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 13 5045128 2021.01.02 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6144283 2021.10.17 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 16 5237613 2021.02.27 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 6214795 2021.11.13 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 2 5807495 2021.06.14 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 1036 5113989 2021.01.23 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 1220 5230931 2021.02.27 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 226 5230930 2021.02.27 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6144285 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 2 6140749 2021.10.16 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 9 5032909 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 232 5032896 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 7 5237476 2021.02.28 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 317 5032903 2021.01.01 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 1 6144286 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 10 5694186 2021.05.23 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 87 5264467 2021.03.07 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 53 5032898 2021.01.01 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 6259845 2021.12.05 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 18 5384775 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 175 5351540 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 5313945 2021.03.21 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 280 5067269 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 215 5032902 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 181 5119880 2021.01.24 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 32 5113986 2021.01.23 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 15 5304987 2021.03.19 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 24 5043471 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 21 5180926 2021.02.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 5092662 2021.01.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 22 5292440 2021.03.14 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5438176 2021.04.11 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5033446 2021.01.01 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 60 5245712 2021.03.03 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 44 5032895 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 31 5614252 2021.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 5543003 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 6 5032904 2021.01.01
X rzadki derkacz, Crex crex 4 5602740 2021.05.09 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 17 5137761 2021.01.31 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 588 5052738 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 175 5032900 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 6 5414303 2021.04.10 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 1 5988537 2021.08.22 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 13 5986066 2021.08.21 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 80 5255218 2021.03.06 mapa
X bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6214055 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 10 5417122 2021.04.10 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5391246 2021.04.04 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 422 5201620 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 5985675 2021.08.21 mapa