Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Małgorzata Kiżewska :) Kizia : Małgorzata Kiżewska
Liczba gatunków: 152Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 124 5054364 2021.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5317001 2021.03.14 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 28 5236932 2021.02.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 175 5038856 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 5396816 2021.04.04 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5317141 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 31 5186717 2021.02.13 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
rzadki uhla, Melanitta fusca
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 118 5072435 2021.01.10 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 9 5141876 2021.01.31 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 61 5038975 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 6 5935490 2021.07.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5582814 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 24 5141898 2021.01.31 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 81 5141879 2021.01.31 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 4 5141874 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 5470455 2021.04.18 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5782037 2021.06.04 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 5072430 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5141818 2021.01.30 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 110 5038832 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6 5317010 2021.03.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 5072425 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 27 5186856 2021.02.14 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5163750 2021.02.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 1 5782069 2021.06.04 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 20 5072460 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 9 5141897 2021.01.31 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 1 6187888 2021.10.28 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 8 5582831 2021.05.01 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5054400 2021.01.06 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5237100 2021.02.28 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5237098 2021.02.28 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 5700065 2021.05.23 mapa
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5236983 2021.02.28 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5072461 2021.01.10 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 251 5038916 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 52 5038865 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 6187948 2021.10.29 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 1 5582808 2021.05.01 mapa
rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva