Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Łukasz Krajewski : Łukasz Krajewski
Liczba gatunków: 258Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5374636 2021.04.02 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5775 5026915 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 222 5255338 2021.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1077 5034089 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 243 5034097 2021.01.02 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 13440 5026913 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 5254224 2021.03.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 16276 5226564 2021.02.27 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 5270305 2021.03.09
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 82164 5028052 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5280956 2021.03.13 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6075713 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 3 6075737 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 32 5067202 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 17 6075720 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1304 5027556 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 79 5254196 2021.03.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 455 5034088 2021.01.02 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 2 6075739 2021.09.24 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 32 5344481 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 5344478 2021.03.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1585 5234126 2021.02.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3003 5088345 2021.01.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 76 5347926 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 960 5308630 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2785 5280216 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1309 5254183 2021.03.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 51867 5026924 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 32020 5026920 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 6027 5034091 2021.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3940 5026912 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5173256 2021.02.13 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5746086 2021.06.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 41 5308014 2021.03.20 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 61 5087399 2021.01.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
X rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix 10 5363454 2021.03.31
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 71 5067069 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 5 5399440 2021.04.06 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 770 5068327 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6177938 2021.10.30 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 95 5439374 2021.04.12 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 289 5040811 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 62 5114996 2021.01.23 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 2629 5271238 2021.03.10 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 7 5668760 2021.05.18 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 160 5026744 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
X rzadki lelek, Caprimulgus europaeus 4 5666358 2021.05.17 mapa
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 266 5642124 2021.05.14 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 83 5526779 2021.04.28 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 73 5398932 2021.04.06 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 43 5627691 2021.05.11 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 56 5405997 2021.04.07 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 4 5566691 2021.05.03 mapa
X bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla 2 5934090 2021.06.03
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 48 5408470 2021.04.08 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1489 5067468 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus