Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Łukasz Krajewski : Łukasz Krajewski
Liczba gatunków: 248Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
X bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala 1 5374636 2021.04.02 mapa
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5441 5026915 2021.01.01 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 164 5255338 2021.03.06 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 980 5034089 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 242 5034097 2021.01.02 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 9279 5026913 2021.01.01 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 3 5254224 2021.03.06 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 14087 5226564 2021.02.27 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 6 5270305 2021.03.09
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 80564 5028052 2021.01.01 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 1 5280956 2021.03.13 mapa
rzadki lodówka, Clangula hyemalis
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 14 5067202 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1086 5027556 2021.01.01 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 79 5254196 2021.03.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 297 5034088 2021.01.02 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 31 5344481 2021.03.27 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 9 5344478 2021.03.27 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1232 5234126 2021.02.28 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1358 5088345 2021.01.16 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5347926 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 959 5308630 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2619 5280216 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1198 5254183 2021.03.06 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 51305 5026924 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25988 5026920 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 5990 5034091 2021.01.02 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3463 5026912 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5173256 2021.02.13 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 2 5746086 2021.06.02 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 34 5308014 2021.03.20 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 61 5087399 2021.01.16 mapa