Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Rafał Szczerbik
Liczba gatunków: 217Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 369 5073976 2021.01.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6091638 2021.09.29 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6083276 2021.09.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 147 5308161 2021.03.20 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5415618 2021.04.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 282 5308178 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6078361 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 386 6078343 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 25 6096232 2021.10.01 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 139 5067503 2021.01.10 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 5154847 2021.02.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 182 5050678 2021.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5415683 2021.04.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 18 5598557 2021.05.08 mapa
X bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea 2 6144698 2021.10.17 mapa
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5415681 2021.04.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 207 5133848 2021.01.30 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 5598530 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 331 5067510 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 18 6085140 2021.09.27 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 31 5308696 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 50 5067507 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 66 5067505 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 278 5280410 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 721 5041207 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 37 5280411 2021.03.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1346 5067502 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5598594 2021.05.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5646446 2021.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 12 5041183 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5138974 2021.01.31 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 28 5415608 2021.04.10 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 3 5415676 2021.04.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 67 5067508 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 17 6085147 2021.09.27 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5415609 2021.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5074062 2021.01.11 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 44 5138970 2021.01.31 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 195 5243984 2021.03.03 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 5918792 2021.07.24 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 93 5041159 2021.01.03 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 11 5598571 2021.05.08 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 19 5549197 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5973599 2021.08.15 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5687681 2021.05.22 mapa
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5973598 2021.08.15 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 620 5308159 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 437 5415622 2021.04.10 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 5598591 2021.05.08 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 16 5549222 2021.05.01 mapa
X rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 5549196 2021.05.01 mapa
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 192 6078347 2021.09.25 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 5308188 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 18 5598593 2021.05.08 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 30 5394278 2021.04.05 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 501 5260587 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 56 6023585 2021.09.04 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 17 6078353 2021.09.25 mapa
X