Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Podkarpacka Grupa OTOP : Rafał Szczerbik
Liczba gatunków: 207Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 116 5073976 2021.01.10 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 10 6083276 2021.09.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 123 5308161 2021.03.20 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 40 5415618 2021.04.10 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 259 5308178 2021.03.20 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 6078361 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 5 6078343 2021.09.25 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 126 5067503 2021.01.10 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 5154847 2021.02.06 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 94 5050678 2021.01.06 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 2 5415683 2021.04.10 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 14 5598557 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 2 5415681 2021.04.10 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 192 5133848 2021.01.30 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 10 5598530 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 110 5067510 2021.01.10 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 13 6085140 2021.09.27 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 31 5308696 2021.03.20 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 42 5067507 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 43 5067505 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 248 5280410 2021.03.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 677 5041207 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 33 5280411 2021.03.13 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 230 5067502 2021.01.10 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5598594 2021.05.08 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5646446 2021.05.15 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 11 5041183 2021.01.03 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 8 5138974 2021.01.31 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 26 5415608 2021.04.10 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5415676 2021.04.10 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 58 5067508 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 2 6085147 2021.09.27 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 10 5415609 2021.04.10 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 5074062 2021.01.11 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 44 5138970 2021.01.31 mapa