Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak
Liczba gatunków: 231Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 261 5051513 2021.01.06 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 35 5075949 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 45 5222646 2021.02.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 269 5034105 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10128 5075953 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1797 5075596 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 1 5075955 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 2 5769606 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 369 5040362 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 18 5040365 2021.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 70 5065168 2021.01.09 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5317792 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 7 5648366 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 286 5040382 2021.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 2 5461042 2021.04.18 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 133 5040383 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 2 5075954 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 23 5323779 2021.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 96 5075967 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 33 5067526 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 1764 5067524 2021.01.10 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5400155 2021.04.06 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4440 5040380 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 195 5067700 2021.01.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 272 5075951 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 28 5067127 2021.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 13 5658953 2021.05.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 18 5034104 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 170 5080588 2021.01.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 15 5040674 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 7 5393367 2021.04.05 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 89 5051520 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 5 5502175 2021.04.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 3 5631730 2021.05.12 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5035165 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 116 5059802 2021.01.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 212 5222649 2021.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 10 5481554 2021.04.20 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto