Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Jarosław Mydlak : Jarosław Mydlak
Liczba gatunków: 267Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1953 5051513 2021.01.06 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 16 6153486 2021.10.20 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 38 5075949 2021.01.12 mapa
X bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla 1 6154825 2021.10.21 mapa
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 45 5222646 2021.02.26 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 3174 5034105 2021.01.02 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 10275 5075953 2021.01.12 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2465 5075596 2021.01.12 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 4 6174623 2021.10.23 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 23 5075955 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 6 6133624 2021.10.13 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 24 5769606 2021.06.05 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 502 5040362 2021.01.03 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 30 5040365 2021.01.03 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 123 5065168 2021.01.09 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 6 6133607 2021.10.13 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 1 5317792 2021.03.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 12 5648366 2021.05.15 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
X rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 6150593 2021.10.19 mapa
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1102 5040382 2021.01.03 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 7 5461042 2021.04.18 mapa
X bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris 1 6213669 2021.11.13 mapa
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 386 5040383 2021.01.03 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 5075954 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 615 5323779 2021.03.23 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 327 5075967 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 68 5067526 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 2006 5067524 2021.01.10 mapa
X bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana 1 5400155 2021.04.06 mapa
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9156 5040380 2021.01.03 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 210 5067700 2021.01.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 769 5075951 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 28 5067127 2021.01.10 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 14 5658953 2021.05.16 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 34 5034104 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 190 5080588 2021.01.14 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 199 5040674 2021.01.03 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 12 5393367 2021.04.05 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 331 5051520 2021.01.06 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 6 5502175 2021.04.24 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 6 5631730 2021.05.12 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5035165 2021.01.02 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 157 5059802 2021.01.08 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 247 5222649 2021.02.26 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 10 5481554 2021.04.20 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 469 5034112 2021.01.02 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 42 5619470 2021.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 5 5542748 2021.05.01 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 7 5222632 2021.02.26 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 11 5601254 2021.05.09 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 5740524 2021.06.01 mapa
X rzadki zielonka, Zapornia parva 2 5551493 2021.05.01 mapa
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 17 5222135 2021.02.26 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 4183 5075966 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 778 5075968 2021.01.12 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 5 5946410 2021.08.04 mapa
X rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 7 5674133 2021.05.19 mapa
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 20 5827080 2021.06.20 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 1486 5226580 2021.02.27 mapa
X bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva 1 6214431 2021.11.13 mapa
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 22 5736051 2021.05.30 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 46 5631733 2021.05.12 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii
bardzo rzadki sieweczka długonoga, Charadrius asiaticus
X pospolity czajka, Vanellus vanellus 6546 5221342 2021.02.26 mapa
bardzo rzadki czajka towarzyska, Vanellus gregarius
bardzo rzadki czajka stepowa, Vanellus leucurus
X rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 5505556 2021.04.25 mapa
bardzo rzadki kulik cienkodzioby, Numenius tenuirostris
X dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 50 5278167 2021.03.12 mapa
X rzadki szlamnik, Limosa lapponica 8 5947137 2021.08.04 mapa
X dość pospolity rycyk, Limosa limosa 29 5416098 2021.04.10 mapa
X rzadki kamusznik, Arenaria interpres 4 5946414 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki biegus wielki, Calidris tenuirostris
X rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 5946411 2021.08.04 mapa
X dość pospolity batalion, Calidris pugnax 335 5323871 2021.03.23 mapa
X rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 2 6008815 2021.08.29 mapa
X rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 7 5946409 2021.08.04 mapa
X rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 5648377 2021.05.15 mapa
X rzadki piaskowiec, Calidris alba 2 5949010 2021.08.04 mapa
X dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 782 5464570 2021.04.18 mapa
X bardzo rzadki biegus morski, Calidris maritima 3 6137404 2021.10.15 mapa
bardzo rzadki biegus długoskrzydły, Calidris bairdii
X rzadki biegus malutki, Calidris minuta 27 5947138 2021.08.04 mapa
bardzo rzadki biegus karłowaty, Calidris minutilla