Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Tilia : Paweł Hermański
Liczba gatunków: 218Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 851 5036445 2021.01.02 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 63 5144507 2021.02.01 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 414 5139750 2021.01.31 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 416 5129799 2021.01.28 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 51 5219626 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 28 5299267 2021.03.16 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 6 6144144 2021.10.17 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 10 5299268 2021.03.16 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 67 5054829 2021.01.06 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 5 5274273 2021.03.10 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 59 5045657 2021.01.04 mapa
rzadki szlachar, Mergus serrator
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
X rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca 5 5202880 2021.02.21 mapa
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5599733 2021.05.08 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 559 5096185 2021.01.17 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 537 5036452 2021.01.02 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 5096184 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 31 5352528 2021.03.28 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 5352556 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 63 5045653 2021.01.04 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 351 5129802 2021.01.28 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3439 5030499 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 22 5274275 2021.03.10 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 61 5139759 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5081310 2021.01.14 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 8 5699009 2021.05.23 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 36 5036466 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 29 5144523 2021.02.01 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix