Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcolanius : Marek Betlejewicz
Liczba gatunków: 240Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 115 5047660 2021.01.04 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 4 5246700 2021.03.03 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 193 5082730 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 260 5097079 2021.01.17 mapa
X rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis 1 5367255 2021.03.31 mapa
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 3625 5161574 2021.02.07 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 954 5061356 2021.01.08 mapa
X rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis 2 5220023 2021.02.25 mapa
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 600 5152495 2021.02.05 mapa
X rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus 2 5285040 2021.03.13
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 174 5141723 2021.01.31 mapa
X bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus 2 5385292 2021.04.03 mapa
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 133 5061351 2021.01.08
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 11 5141722 2021.01.31 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6592 5082733 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 19 5082736 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 130 5061350 2021.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 410 5061361 2021.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 38 5061367 2021.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 43 5097074 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 38 5220013 2021.02.25 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 162 5161597 2021.02.07 mapa
X rzadki podgorzałka, Aythya nyroca 3 5504517 2021.04.24 mapa
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 5335 5061354 2021.01.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 681 5097081 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 16 5385285 2021.04.03 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 36 5353274 2021.03.28 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 15 5070921 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 239 5061355 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 717 5057244 2021.01.07 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 110 5180390 2021.02.14 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 205 5129586 2021.01.28 mapa
X bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis 1 5385287 2021.04.03 mapa
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 1 5172227 2021.02.12 mapa
X rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 3 5757702 2021.06.04 mapa
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 9 5061335 2021.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 27 5090168 2021.01.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 13 5070923 2021.01.10 mapa
X rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 2 5324902 2021.03.23 mapa
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 96 5061349 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 13 5061352 2021.01.08 mapa
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 16 5120680 2021.01.24 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 268 5043970 2021.01.03 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 116 5112753 2021.01.22 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 148 5061329 2021.01.08 mapa
X rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 6006522 2021.08.28 mapa
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 35 5047663 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 97 5556925 2021.05.02 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 6 5633537 2021.05.12 mapa
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5070911 2021.01.10 mapa
X rzadki derkacz, Crex crex 1 5803391 2021.06.13 mapa
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 2 5612117 2021.05.09 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 23 5120674 2021.01.24 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 1414 5061353 2021.01.08 mapa