Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Marcolanius : Marek Betlejewicz
Liczba gatunków: 95Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 62 5047660 2021.01.04 mapa
rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 56 5082730 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 22 5097079 2021.01.17 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis
X pospolity gęgawa, Anser anser 88 5061356 2021.01.08 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 12 5061351 2021.01.08
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
rzadki edredon, Somateria mollissima
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 6580 5082733 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
X rzadki markaczka, Melanitta nigra 13 5082736 2021.01.14 mapa
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 100 5061350 2021.01.08 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5061361 2021.01.08 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 27 5061367 2021.01.08 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 40 5097074 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
rzadki ohar, Tadorna tadorna
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
dość pospolity głowienka, Aythya ferina
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 260 5061354 2021.01.08 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 71 5097081 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 1 5070921 2021.01.10 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 9 5061355 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 333 5057244 2021.01.07 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
rzadki mandarynka, Aix galericulata
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 5061335 2021.01.08 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 5090168 2021.01.16 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 5070923 2021.01.10 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 65 5061349 2021.01.08 mapa
X rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus 4 5061352 2021.01.08 mapa
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 205 5043970 2021.01.03 mapa
dość pospolity siniak, Columba oenas
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5061329 2021.01.08 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 5047663 2021.01.04 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
dość pospolity jerzyk, Apus apus
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus
X dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 1 5070911 2021.01.10 mapa
rzadki derkacz, Crex crex
rzadki kropiatka, Porzana porzana
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus
X pospolity łyska, Fulica atra 1311 5061353 2021.01.08 mapa