Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Oso : Łukasz Budny
Liczba gatunków: 175Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 105 5038349 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5317768 2021.03.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 7 5317770 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5317775 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5125383 2021.01.26 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 70 5033544 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5317764 2021.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5317765 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5254912 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 7 5265680 2021.03.08 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 5263941 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 6 5136104 2021.01.30 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 4 5136102 2021.01.30 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 5044381 2021.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 5268671 2021.03.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5258078 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 5066169 2021.01.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 24 5150688 2021.02.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 14 5254913 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5368049 2021.03.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 11 5368035 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5079928 2021.01.13 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5079929 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 81 5033539 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5169978 2021.02.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 5066165 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 5113417 2021.01.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 14 5038348 2021.01.02 mapa
X dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 11 6306105 2021.12.28 mapa
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 5 5095156 2021.01.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 8 5263948 2021.03.07 mapa
rzadki perkoz rogaty, Podiceps auritus
X rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 4 5481639 2021.04.20 mapa
X pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 5048572 2021.01.04 mapa
X dość pospolity siniak, Columba oenas 30 5055798 2021.01.06 mapa
X pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 5277917 2021.03.12 mapa
rzadki turkawka, Streptopelia turtur
bardzo rzadki turkawka wschodnia, Streptopelia orientalis
X pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 5033537 2021.01.01 mapa
bardzo rzadki pustynnik, Syrrhaptes paradoxus
rzadki lelek, Caprimulgus europaeus
bardzo rzadki jerzyk alpejski, Tachymarptis melba
bardzo rzadki jerzyk blady, Apus pallidus
X dość pospolity jerzyk, Apus apus 6 5619757 2021.05.10 mapa
X dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 5552101 2021.05.01 mapa
dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus
rzadki derkacz, Crex crex
X rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 6013094 2021.08.29 mapa
rzadki zielonka, Zapornia parva
bardzo rzadki karliczka, Zapornia pusilla
X dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 5250015 2021.03.04 mapa
X pospolity łyska, Fulica atra 5 5066168 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki żuraw stepowy, Grus virgo
X pospolity żuraw, Grus grus 50 5054382 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki strepet, Tetrax tetrax
bardzo rzadki drop, Otis tarda
bardzo rzadki hubara arabska, Chlamydotis macqueenii
bardzo rzadki kulon, Burhinus oedicnemus
X rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 13 5351655 2021.03.28 mapa
rzadki szczudłak, Himantopus himantopus
rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta
X rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 7 6168864 2021.10.22 mapa
X rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 2 6168866 2021.10.22 mapa
bardzo rzadki siewka złotawa, Pluvialis fulva
bardzo rzadki siewka szara, Pluvialis dominica
bardzo rzadki mornel, Charadrius morinellus
X rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 5662938 2021.05.17 mapa
X dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 5776921 2021.06.06 mapa
bardzo rzadki sieweczka morska, Charadrius alexandrinus
bardzo rzadki sieweczka mongolska, Charadrius mongolus
bardzo rzadki sieweczka pustynna, Charadrius leschenaultii