Gatunki widziane (i te niewidziane) przez drużynę

Oso : Łukasz Budny
Liczba gatunków: 169Gatunki bez obserwacji (danej drużyny) w danym roku wyszarzono. W tabeli znajdziemy odnośniki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

? Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki sterniczka jamajska, Oxyura jamaicensis
bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala
X pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 97 5038349 2021.01.02 mapa
X rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus 1 5317768 2021.03.21 mapa
X dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 1 5317770 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla
X rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis 4 5317775 2021.03.21 mapa
rzadki bernikla rdzawoszyja, Branta ruficollis
X rzadki bernikla kanadyjska, Branta canadensis 1 5125383 2021.01.26 mapa
X pospolity gęgawa, Anser anser 65 5033544 2021.01.01 mapa
rzadki gęś zbożowa, Anser fabalis
X dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 2 5317764 2021.03.21 mapa
rzadki gęś krótkodzioba, Anser brachyrhynchus
X dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 2 5317765 2021.03.21 mapa
bardzo rzadki gęś mała, Anser erythropus
X rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 5254912 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki turkan, Somateria spectabilis
X rzadki edredon, Somateria mollissima 7 5265680 2021.03.08 mapa
bardzo rzadki birginiak, Polysticta stelleri
X rzadki uhla, Melanitta fusca 7 5263941 2021.03.07 mapa
bardzo rzadki uhla garbonosa, Melanitta deglandi
rzadki markaczka, Melanitta nigra
bardzo rzadki markaczka amerykańska, Melanitta americana
X dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 5136104 2021.01.30 mapa
X rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 5136102 2021.01.30 mapa
X pospolity nurogęś, Mergus merganser 44 5044381 2021.01.03 mapa
X rzadki szlachar, Mergus serrator 11 5268671 2021.03.08 mapa
bardzo rzadki kamieniuszka, Histrionicus histrionicus
rzadki gęsiówka egipska, Alopochen aegyptiaca
X rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 5258078 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki kazarka rdzawa, Tadorna ferruginea
rzadki hełmiatka, Netta rufina
X dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 5066169 2021.01.09 mapa
rzadki podgorzałka, Aythya nyroca
bardzo rzadki czerniczka, Aythya collaris
X dość pospolity czernica, Aythya fuligula 21 5150688 2021.02.04 mapa
X rzadki ogorzałka, Aythya marila 12 5254913 2021.03.06 mapa
bardzo rzadki ogorzałka mała, Aythya affinis
X dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 7 5368049 2021.03.31 mapa
X dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 10 5368035 2021.03.31 mapa
bardzo rzadki cyranka modroskrzydła, Spatula discors
X dość pospolity krakwa, Mareca strepera 2 5079928 2021.01.13 mapa
X dość pospolity świstun, Mareca penelope 8 5079929 2021.01.13 mapa
bardzo rzadki świstun amerykański, Mareca americana
X pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 5033539 2021.01.01 mapa
X dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 5169978 2021.02.11 mapa
X dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 5066165 2021.01.09 mapa
bardzo rzadki cyraneczka karolińska, Anas carolinensis
X rzadki mandarynka, Aix galericulata 9 5113417 2021.01.22 mapa
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix
X pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 5038348 2021.01.02 mapa
dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix
rzadki jarząbek, Tetrastes bonasia
bardzo rzadki pardwa mszarna, Lagopus lagopus
bardzo rzadki głuszec, Tetrao urogallus
rzadki cietrzew, Lyrurus tetrix
bardzo rzadki flaming różowy, Phoenicopterus roseus
bardzo rzadki perkoz grubodzioby, Podilymbus podiceps
X dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 5095156 2021.01.17 mapa
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
X pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 5 5263948 2021.03.07